5.2 SS01/006 Alca plast – Bratislavská – Jihomoravský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo pořídit a rekonstruovat nemovitost sousedící s provozovnou společnosti žadatele, vybavit ji školícími pomůckami a programy, a tak vytvořit moderní a kapacitně vyhovující školicí středisko.

školicí středisko

Charakteristika žadatele

Společnost Alca plast, s.r.o. založená v roce 1998 patří mezi největší výrobce sanitární techniky. Od svého založení investuje společnost velké množství prostředků do vývoje nových výrobků, vybavení, technologií a do vzdělávání.

Popis projektu

Záměrem projektu bylo pořídit a rekonstruovat nemovitost sousedící s provozovnou společnosti žadatele, vybavit ji školícími pomůckami a programy a tak vytvořit moderní a kapacitně vyhovující školicí středisko, které bude sloužit nejen ke vzdělávání zaměstnanců společnosti Alca plast, s.r.o., ale i zaměstnanců jejích dodavatelů a zákazníků. Školení jsou zajišťována školiteli jak vlastními, tak i externími.

Obsahem vzdělávání jsou kurzy a školení v oblasti montáží, servisu a oprav výrobků firmy, výcviku nových pracovníků, nových technologií a práce týmu na nových produktech firmy.

Dále se ve specializovaných učebnách konají proškolování pracovníků v souladu s legislativními předpisy a normami, proškolování pracovníků v programech soudobé výpočetní techniky a zdokonalování znalostí cizích jazyků.

Školicí středisko je rovněž využíváno pro odborná školení zákazníků a to především stavebních a instalatérských firem, architektů a prodejců sanitárních výrobků za účelem zkvalitnění a zvýšení prodeje výrobků a tím i zvýšení konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu je část střediska vybavena funkčními modely vlastních výrobků.

Realizací projektu firma může získávat nejen vysoce kvalifikované a výkonné vlastní zaměstnance, ale i rozvíjet vztahy se svými zákazníky a odběrateli. Podporovat tak pozitivní povědomí o své firmě a rozvíjet své marketingové aktivity, zvyšovat znalosti o daném oboru a tím i kultivovat celé prostředí a trh, na kterém působí. Zaměření projektu odpovídá plánovanému rozvoji firmy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI   5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program   Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 3. 3. 2008 31.12. 2009
Celkové způsobilé výdaje   45 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace   22 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti   50%