5.1 SS01/251 Vybudování Centra dalšího vzdělávání firmy MARLIN, s.r.o. – Zlínský kraj

Záměrem podpořeného projektu byla rekonstrukce a modernizace nevyužité budovy v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti na Centrum dalšího vzdělávání meziregionálního charakteru.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

Firma MARLIN s.r.o. vznikla v roce 1994, specializuje se na poradenské a vzdělávací služby. Sídlí v Uherském Hadišti.

Popis projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace nevyužité budovy v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti na Centrum dalšího vzdělávání meziregionálního charakteru. Hlavním cílem projektu je vybudování moderního centra vzdělávání zaměřeného zejména na vzdělávání lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání. Vybudováním Centra dalšího vzdělávání vznikne infrastruktura potřebná pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů. Společnost MARLIN, s.r.o. tímto způsobem reaguje na dlouhodobý trend nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce zejména v oblasti strojírenství.

Realizace projektu plně navazuje na strategický záměr města Uherské Hradiště, kdy v místě bývalých kasáren vzniká centrum vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Centrum dalšího vzdělávání bude poskytovat teoretické i praktické vzdělávání formou rekvalifikací, školení a seminářů. Rozšiřování a zvyšování technické odbornosti stávajících pracovníků v průmyslu a podnikání bude mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost podniků a celkovou prosperitu.

Výhodou školicího střediska bude praktická výuka na moderních výrobních zařízeních (např. CNC stroje, frézy,…), která bude navazovat na teoretickou výuku. Výuka bude koncipována formou dlouhodobých i krátkodobých kurzů, školení, seminářů pro všechny úrovně řízení společností působících v průmyslu a podnikání. Tato koncepce vzdělávání zajistí kvalitní a ucelené vzdělávání účastníků kurzů a školení. Výuku v jednotlivých oborech povedenou kvalifikovaní lektoři.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 26. 5. 2009 31. 8. 2011
Celkové způsobilé výdaje 43 752 800 Kč
Celková požadovaná dotace 21 875 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%