5.1 SPTP01/005 SusChem – Ústecký kraj

Cílem podpořeného projektu je zajistit fungování technologické platformy pro trvale udržitelný rozvoj chemického průmyslu - Sustainable Chemistry (SusChem).

Charakteristika žadatele

Hlavní oblasti činnosti TP SusChem jsou úzce spojeny s ochranou životního prostředí (moderní technologie), optimálním využití energetických a surovinových zdrojů (chemické inženýrství) a zajištěním surovin recyklací odpadů a využíváním biomasy (biorafinérie).

Popis projektu

Cílem projektu je zajistit fungování technologické platformy pro trvale udržitelný rozvoj chemického průmyslu - Sustainable Chemistry (SusChem). Platforma sdružuje mnohé významné subjekty v oblasti chemického průmyslu, ať jsou to výrobní podniky nebo vzdělávací instituce.

Výstupem projektu byla zpracovaná strategická výzkumná agenda (SVA) a navazující implementační akční plán (IAP). Tyto dokumenty byly zpracovány v úzké součinnosti všech členů TP. Hlavní výkonnou jednotkou byly pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé oblasti. Výsledky práce pracovních skupin byly prezentovány a oponovány na odborných konferencích pořádaných v zájmových regionech, tedy v oblastech s největší koncentrací chemického průmyslu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce – technologické platformy
Datum zahájení Datum ukončení 1. 5. 2009 29. 2. 2012
Celkové způsobilé výdaje 6 132 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 596 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%