5.1 SPTP01/003 TP Bioplyn – Jihočeský kraj

Cílem podpořeného projektu je dotvořit Českou bioplynovou asociaci do podoby technologické platformy, jejíž založení a aktivizace povede k vytváření příznivého podnikatelského prostředí, které je potřebné pro další rozvoj oboru.

Charakteristika žadatele

Česká bioplynová asociace byla založena v únoru 2007 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu bioplynových technologií. Česká bioplynová asociace o. s. (CzBA) sdružuje odborníky a další zájemce o problematiku výroby a využití bioplynu, včetně výzkumu a vývoje v této oblasti, informuje o souvisejících technologiích, zprostředkovává důležité a v praxi osvědčené poznatky a postupy, věnuje se vztahům se státní správou a samosprávou i vztahům na mezinárodní úrovni. Je zakládajícím členem Evropské bioplynové asociace, členem Českého plynárenského svazu a České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu.

Popis projektu

Cílem projektu je dotvořit CzBA do podoby technologické platformy (TP) – je nutné zajistit zapojení všech prvků působících v oboru bioplynu od VŠ a výzkumných ústavů, přes projektanty, dodavatele technologií a provozovatele až po veřejnou správu a NNO. Na konci tohoto procesu bude kompaktní instituce, která se na základě své strategické výzkumné agendy, implementačního akčního plánu a napojení na evropskou TP stane výzkumnou, inovační a expertní autoritou pro celý obor na národní úrovni.

Založení a aktivizace TP povede k vytváření příznivého podnikatelského prostředí, spolupráci všech zúčastněných, zejména pak investorů a provozovatelů s výzkumnou a veřejnou sférou, a inovačním impulsům, které jsou potřeba pro další rozvoj oboru.

Projekt se zaměří na následující aktivity:

 • aktivní vyhledávání členů a partnerů
 • naplnění struktury odborných sekcí a pracovních skupin
 • vztahy s evropskou TP, využití transferu know-how
 • vytvoření základních pravidel spolupráce při komunikaci, výzkumu a inovacích
 • analýza slabých míst podnikatelského prostředí v oboru bioplynu
 • stanovení minimálních standardů pro stavbu a provozování BPS
 • otázky procesu povolování a provozování BPS
 • aktivní komunikační politika vůči veřejnosti, veřejné správě a NNO
 • založení a naplnění odborné informační databáze
 • školení a workshopy pro veřejnou správu a provozovatele
 • tématické semináře a konference
 • iniciace nových výzkumných a inovačních projektů 

Vybudování národní technologické platformy v oblasti bioplynu předpokládá zapojení většiny významných vědeckovýzkumných kapacit v ČR a klíčových aktérů v podnikatelské sféře. Vznik TP v oblasti bioplynu má v ČR obrovskou perspektivu a multiplikační efekt bude mít pro odvětví obrovský přínos. 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce – technologické platformy
Datum zahájení Datum ukončení 1. 5. 2009 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 5 877 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 405 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%