5.1 SPT01/001 Interoperabilita železniční infrastruktury – Středočeský kraj

Tento podpořený projekt se zaměřuje na činnosti spojené se stavebními a výrobními aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury.

Interoperabilita železniční infrastruktury 2009

Charakteristika žadatele

Nové zájmové sdružení právnických osob - Interoperabilita železniční infrastruktury, spadá svoji činností do odvětví stavebně – strojírenského a dopravního průmyslu. Bylo zaregistrováno na začátku roku 2008 a sídlí v Praze.  Zabývá se především výstavbou železničních tratí, jejich elektrifikací a zabezpečením, včetně dalšího rozvoje dopravní infrastruktury. Na základě zapojení do výzkumu a vývoje dosahuje řady technických zlepšení s vyšší přidanou hodnotou, realizované především v oblasti železniční interoperability. Tato národní technologická platforma byla založena jako prostředek pro zvýšení konkurenceschopnosti a navazující exportní úspěšnosti českých účastníků v rámci EU. Platforma má celkem 22 řádných členů, mezi kterými jsou jak průmyslové společnosti, tak i vysoké školy, střední školy či výzkumné ústavy.

Popis projektu

Projekt Technologické platformy - Interoperabilita železniční infrastruktury, podpořený z programu SPOLUPRÁCE – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY, se zaměřuje na činnosti spojené se stavebními a výrobními aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury. Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny ve společných týmech – expertních skupinách pro subsystémy „infrastruktura“, „energie“, „řízení a zabezpečení“ a „rozhraní/kolejová vozidla“.

Zadání projektu Interoperabilita železniční infrastruktury je spojeno se záměry EU iniciovat integraci železničního průmyslu. Tato Technologická platforma má velký smysl pro další rozvoj železničního odvětví českého hospodářství, a to v návaznosti na pokračující integraci České republiky do EU.

Projekt vychází ze „Strategických obecných zásad společenství“ a jejich navazující priority – „Rozšíření a zlepšení evropských dopravních infrastruktur“. Projektsledoval záměr vycházející z myšlenky, že evropská železniční infrastruktura musí respektovat požadavky interoperability transevropského železničního systému.

Sdružení Technologické Platformy zajišťuje aktivní kontakty a komunikaci mezi jejími členy i spolupracujícími partnery a institucemi a umožňuje tak vytvářet velmi dobré a vzájemné propojení podnikatelského prostředí a tím naplňovat obecný cíl programu SPOLUPRÁCE – Technologické platformy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce – Technologické platformy
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 9. 2008 31. 8. 2011
Celkové způsobilé výdaje 9 036 000 Kč
Celková požadovaná dotace 5 000 000Kč
Míra podpory dle žádosti 75%