5.1 SPK02/020 CORNET – antidekubity - Liberecký kraj

Hlavním záměrem projektu bylo vyvinout nový typ podložek s pasivní funkčností s cílem zabránit příčinám tvorby dekubitu.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byl CLUTEX – Klastr Technické textilie, o. s. Sídlem klastru je Liberec, zapojené subjekty mají sídlo převážně v krajích Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém. Hlavní část řešení projektu spadá pod CZ NACE 13960 - Výroba ostatních technických a průmyslových textilií.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout nový typ pasivních funkčních podložek v rámci dvojstranné spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, které mohou v kombinaci s aktivními funkčními pomocnými prostředky zajistit nastavení termofyziologického klimatu prostředí, s cílem zabránit příčinám dekubitu a podpořit jejich léčbu. Pro řešení problému byly jednotlivě a v kombinaci zkoumány tři různé textilní konstrukce s cílem vytvořit funkční produkt, který splňuje požadavky na zdravotní péči.

Aplikace nových speciálních, opakovaně použitelných podložek - prostěradel ve zdravotnické ošetřovatelské praxi v kombinaci s fyzikální terapií a prevencí pomohou zabránit riziku vzniku dekubitu. Tento typ funkčních produktu zdravotní péče je velmi významný pro zajištění cirkulace krve pacientu, minimalizaci stlačení kůže a smykových účinků a vytváření a podporu termofyziologického klimatu pro proces uzdravování. Proto byly vyvíjeny opakovaně použitelné vícevrstvé prostředky v souladu s funkčními aspekty – vhodnými povrchovými vlastnostmi kombinovanými se schopností transportovat vlhkost a s elastickou otevřenou porézní strukturou pro zajištění pasivní ventilace, která může vydržet 50 pracích cyklu bez ztráty funkčních vlastností.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.1 Platformy spolupráce

Program

Spolupráce - Klastry

Datum zahájení

Datum ukončení

  1. 4. 2011

31. 3. 2013

Celkové způsobilé výdaje

10 700 000 Kč

Celková požadovaná dotace

7 489 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

70%