5.1 SPK02/009 ATOMEX4ENERGY – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu je rozvoj a společné projekty klastru ATOMEX4ENERGY, který sdružuje české firmy se zkušenostmi v oblasti vývoje, výroby a dodávek technologického zařízení například pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl a automobilový průmyslu.

Charakteristika žadatele

ATOMEX GROUP je sdružení inovativních českých výrobních, obchodních a inženýrských firem se zkušenostmi v oblasti vývoje, výroby a dodávek technologického zařízení pro:

  • energetiku, včetně OZE
  • jaderné elektrárny
  • teplárny a spalovny
  • čističky odpadních vod
  • chemický a petrochemický průmysl
  • automobilový průmysl, atd.

Zaměření klastru:

  • dodávky pokročilých produktů a technologií pro výrobu energie včetně jaderné
  • provozování podnikatelského inkubátoru pro inovační firmy v rámci zařízení pro výrobu energií
  • spolupráce s národními i zahraničními vědecko-výzkumnými a obchodními organizacemi při realizaci dodávek
  • rozvoj informačních systémů pro výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Klastr byl založen 25. 3. 2009.

Popis projektu

Projekt řeší vytvoření silné, organizované skupiny, která může na českém trhu získat 10 až 20% podílu ve výrobě zařízení pro investiční celky, výrobky lze využít v odvětví petrochemie, chemie, zpracování plynu, energetiky, ekologie a v dopravě.

Snahou klastru je spolupracovat s inženýrskými organizacemi, které budou smluvními partnery klastru a dále spolupracovat s finančními institucemi, které dovedou obchodní případy posoudit z hlediska financovatelnosti a rizik.

Hlavní aktivitou bude úspěšné splnění společných projektů, které vytvoří podmínky pro úzkou spolupráci členů, vytvoří podmínky pro inovační prostředí a klastr bude vnímán jako spolehlivý partner pro investory. Mezi hlavní projekty klastru patří: Projekt Výpočetního centra, projket Zvýšení spolehlivosti elektronických strojů a průmyslových technologií, projekt Hermetické a bezpečnostní uzávěry technologických provotů a rizikových zón nebo projekt Mobilní měřící pracoviště.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Spolupráce Klastry
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2011 30. 6. 2013
Celkové způsobilé výdaje 41 804 000 Kč
Celková požadovaná dotace 24 106 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%