5.1 SPK01/024 ENERGOKLASTR – Jihomoravský, Středočeský, Vysočina a Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu je rozvoj a společné projekty klastru ENERGOKLASTR, který sdružuje podniky, výzkumné organizace a univerzity a svou činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky.

Charakteristika žadatele

ENERGOKLASTR vznikl v roce 2008 se sídlem ve Slavkově u Brna. ENERGOKLASTR je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti.

Svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a stavebnictví. Mezi hlavní regiony působnosti kromě Jihomoravského kraje patří Středočeský kraj, kraj Vysočina a Olomoucký kraj.

ENERGOKLASTR se spolupodílí na výstavbě Centra transferu technologií Vysočina, což je infrastrukturní projekt zaměřený na transfer technologií v energetice, snižování energetické náročnosti, materiálové inženýrství a projekty související s využitím biomasy. Centrum po svém dokončení v roce 2013 bude nabízet výzkumně vývojové služby v oblasti biochemie, toxikologie, energetiky a klimatologie. Klastr je zapojen do mezinárodního projektu ClustersCORD.

V rámci programu OPPI Spolupráce – Klastry ENERGOKLASTR úspěšně realizoval/realizuje 4 projekty.

Popis projektu

Strategie klastru je založena na rozvoji inovačního potenciálu – využití inovačních technologií a materiálů ke snížení energetické náročnosti výroby, nebo provozu, např. budov a dále na využití inovačních technologií pro výrobu alternativních zdrojů energie.

Příkladem významné aktivity klastru je nízko rychlostní cirkulační aerodynamický tunel pro měření a testování výsledků výzkumu. Tunel je především určen pro testování modelů letadel a jejich částí ve všech fázích návrhu, vývoje, ale i provozu letadel. Nejvýznamnější oblastí aplikace aerodynamického tunelu je vývoj vojenských typů letadel a jejich částí a oblasti bezpilotních prostředků.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI  5.1 Platformy spolupráce
Program  Spolupráce – Klastry
Datum zahájení Datum ukončení  1. 7. 2009  30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje  84 558 000 Kč
Celková požadovaná dotace  51 709 000 Kč
Míra podpory dle žádosti  60%