5.1 PP03/082 Technologické centrum Písek – rozšíření - Jihočeský kraj

Záměrem realizovaného projektu bylo vytvoření komplexního Technologického centra ve městě Písku.

Charakteristika žadatele:

Technologické centrum Písek s.r.o. (dále TCP) je zaměřeno především na oblast ICT. V rámci projektu bylo vybudováno jedno z nejmodernějších datových center v České republice zaměřené především na poskytování moderních ICT služeb, High Density Hosting a Private Cloud Computing. Hlavním tématem TCP je především problematika stavby moderních datových center a Cloud Computingu. V tomto směru realizuje řadu doprovodných projektů s akademickými i technologickými partnery.

Posláním TCP je podporovat rozvoj a prodej ICT služeb a technologií s vysokou přidanou hodnotou prostřednictvím spolupráce mezi školstvím, výzkumem a komerční sférou za podpory inovativních technologií a s využitím možností datového centra.

Popis projektu:

Podpořený projekt rozšířil kapacity Technologického parku Písek – Žižkova kasárna a přispěl tak k vytvoření komplexního Technologického centra ve městě Písku. Dále si projekt kladl za cíl rozšířit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřené na nové technologie IS/IT a automatizaci strojírenství a konkurenceschopné produkty a služby.

V rámci předkládaného projektu došlo k rekonstrukci objektu v těsné blízkosti areálu bývalých Žižkových kasáren v Písku. Projekt byl zaměřen na rozšíření věděckotechnologického parku a podnikatelského inkubátoru o celkovou novou plochu 1363 m2. Celkově tak Technologické centrum Písek disponuje plochou cca 8.900 m2.

Hlavní cílovou skupinou jsou malé a střední inovativní podniky zasídlené v nevyhovujících prostorách subdodavatelsky navázané na hlavní průmyslové podniky regionu a firmy těžící z výhodné polohy mezi Prahou, Plzní a Českými Budějovicemi. Dále jsou do projektu zapojeny střední a větší firmy provozující vývojové a transferové aktivity a důležitou úlohu budou plnit také vysokoškolská pracoviště.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.1 Platformy spolupráce

Program

Prosperita

Datum zahájení

 Datum ukončení

18. 1. 2012

30. 3. 2014

Celkové způsobilé výdaje

38 524 096 Kč

Celková vyplacená dotace

19 262 048 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%