5.1 PP03/061 VTP TRIANGL - Zlínský kraj

Předmětem projektu bylo vybudování komplexního areálu vědeckotechnického parku.

VTP TRIANGL

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla společnost SILO INVEST s.r.o., která byla založena v roce 2006. Firma sídlí v Dobřichovicích v okrese Praha - západ. Předmětem činnosti společnosti SILO INVEST s.r.o. je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a dále výroba, obchod a služby.

Popis projektu:

V rámci realizace projektu byl revitalizován areál (brownfield) ve vlastnictví žadatele v centru města Uherské Hradiště a byl vybudován Vědeckotechnický park Triangl (VTP Triangl). Projekt je orientován do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání a je zaměřen na obor zpracovávání odpadů. VTP funguje ve spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy, přičemž plní dvěfunkce – inovační a inkubační.

VTP Triangl sestává ze čtyř částí - vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru, centra pro transfer technologií a Business Angels. Tyto části společně vytváří nedělitelný a unikátní celek, kde dochází k vědeckému bádání, vývojovým a inovačním procesům, aplikaci a transferu nových technologií, předávání zkušeností a vzdělávání začínajících podnikatelských subjektů spolu s osvětou pracovníků veřejné správy a širší veřejnosti regionu.

VTP TRIANGL poskytuje cenově zvýhodněné služby firmám využívajících služeb VTP a podnikatelského inkubátoru, a to formou:

  • zvýhodněného nájmu,
  • zvýhodněných služeb,
  • zvýhodněných síťových neskladových dodávek.
Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení 24. 5. 2011 Datum ukončení 20. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 192 146 601 Kč
Celková požadovaná dotace 114 229 510 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%