5.1 PP03/007 VTP UVR - Středočeský kraj

Cílem realizovaného projektu bylo vybudovat materiálně technickou základnu pro činnost společností s vlastní výzkumně vývojovou a inovační činností nebo potenciálem.

Charakteristika žadatele:

UVR Mníšek pod Brdy a.s. je společností vlastnící technologický park, ve kterém jsou provozovány objekty a technologická zařízení různého charakteru zaměření. Současně jsou poskytovány služby v oblasti pronájmu částí tohoto rozsáhlého areálu včetně souvisejících podpůrných služeb (distribuce energií a médií, poskytování internetového připojení, telefonních služeb, ostrahy objektů, úklidových služeb, údržby objektů, odvoz a odstranění odpadů aj.). Jedná se tedy o areál, jehož součástí jsou jak provozní objekty, tak administrativní budovy. UVR Mníšek pod Brdy a.s. se nachází v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace R4 Praha – Příbram ve vzdálenosti cca 25 km od Prahy.

V areálu společnosti dochází k dalším investičním činnostem a tím rozšiřování oblastí poskytovaných služeb. Areál je zajímavý uspořádáním svých objektů z hlediska administrativně – provozní kapacity a také svou historií, která se začala psát již v polovině minulého století.

Popis projektu:

Podpořený projekt si kladl za cíl vybudovat materiálně technickou základnu pro činnost společností s

výzkumně vývojovou a inovační činností nebo potenciálem. Pro tyto účely byly rekonstruovány objekty v průmyslovém areálu (brownfield), čímž vznikly prostory určené k provozu VTP. Dále vznikly budovy určené pro poloprovozy a experimentální laboratoře.

Vzniklé zázemí je určeno k pronájmu prostor a jednotlivých zařízení a poskytování potřebných prostor a služeb firmám s delší historií podnikání a k jejich zapojování do výzkumných aktivit ve spolupráci s VŠ, a to jak v rámci ČR, tak v mezinárodním rozměru. Aktivity jsou také zaměřeny na inkubaci nových společností s inovačním a výzkumným potenciálem.

Podpora a služby zasídleným společnostem zahrnují:

•             Technologický transfer

•             odborné poradenství při realizaci výzkumných projektů, případně technologického transferu,

•             pořádání kooperačních burz,

•             Poskytování technology watch,

•             účast na konferencích, seminářích a výstavách,

•             vedení databáze partnerů pro technologický park,

•             zajišťování zdrojů pro rozvoj firem a související poradenství,

•             poradenské služby a technické služby,

•             poradenství v oblasti financování start-ups,

•             budování centra pro transfer technologií a poskytování jeho služeb,

•             plnění funkce školící a vzdělávací,

•             zajišťování finančních prostředků pro projekty realizovanými s investory a firmami.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Program

Prosperita

Datum zahájení

Datum ukončení

5. 1. 2010

31. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

150 889 057 Kč

Celková vyplacená dotace

90 533 430 Kč

Míra podpory dle žádosti

60 %