5.1 PP02/015 Technologický park Holešov – Zlínský kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl výstavbu technologického parku v průmyslové zóně Holešov.

Technologický park Holešov

Charakteristika žadatele

Společnost Industry Servis ZK, a. s. byla převzata a transformována za účelem realizace projektu Strategické průmyslové zóny Holešov a působí v současné podobě od roku 2007. Kromě vlastních podnikatelských aktivit má na starosti přípravu a následnou správu Strategické průmyslové zóny Holešov. Zajišťovala přípravu lokality a vybudování základní technické a dopravní infrastruktury. Část vybudovaných inženýrských sítí rovněž provozuje. Industry Servis ZK, a. s. se výraznou měrou podílí také na vyhledávání investorů – pořádá semináře pro zájemce o investování, podílí se na obchodních misích a účastní se významných veletrhů o investičních příležitostech.

Společnost zrealizovala projekt nazvaný Technologický park Holešov (pro veřejnost TP Progress). Jde o komplex budov v areálu zóny, ve kterém jsou k dispozici nájemní prostory pro inovačně zaměřené či zcela začínající společnosti.

Popis projektu

Projekt vycházel z potřeby zajistit širokou nabídku podpůrných služeb pro naplnění Strategické průmyslové zóny Holešov. Vybudováním technologického parku uvnitř průmyslové zóny byly vytvořeny podmínky pro propojení průmyslové výroby s výzkumem a vývojovými aktivitami podnikatelských subjektů zasídlených v této zóně.

Záměrem projektu Technologického parku v Holešovské průmyslové zóně bylo vybudovat infrastrukturu pro výzkumné a vývojové aktivity podnikatelským subjektům, pro průmyslový vývoj, poloprovoz a technické inovace s napojením na univerzitní výzkum. Spolupráce probíhá zejména s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

Jednalo se o 2 etapový projekt, přičemž 1. etapa byla zaměřena na výstavbu veškerých investičních celků a 2. etapa byla zaměřena na vybavení technologického parku základním nábytkem a kancelářskou technikou nutnou pro řádné fungování a provozování. Závazným ukazatelem tohoto projektu byla výstavba 1.950 m plochy podnikatelského inkubátoru a 4.008 m2 plochy vědeckotechnologického parku. Tyto podmínky byly splněny a projekt byl řádně ukončen, profinancován a nyní probíhá jeho provoz v rámci 10-ti leté doby udržitelnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 – Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení Datum ukončení 31. 8. 2009 29. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 149 056 007 Kč
Celková požadovaná dotace 111 792 005 Kč
Míra podpory dle žádosti 75 %