5.1 PP02/010 Plzeňský vědecko technologický park II - Plzeňský kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl rozvoj existující infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace v Plzni.

5.1 PP02/010 Plzeňský vědecko technologický park II

Charakteristika žadatele:

Statutární město Plzeň je metropole Západních Čech. Plzeň je společenstvím občanů a územním celkem členěným na obvody; zřizuje vlastní orgány a má vlastní majetek. Plzeň se rozkládá na ploše 138 km2, žije zde 165 000 obyvatel a je snadno dostupná po dálnici D5. Město je sídlem krajských a regionálních institucí, sídlí zde přibližně čtyři desítky středních škol a učilišť, Západočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Historický střed města byl pro množství památek prohlášen městskou památkovou rezervací.

Význam města vzrostl v polovině 19. století, kdy zde byl založen strojírenský podnik Škoda a pivovar Pilsner Urquell. Dnes se průmyslový potenciál města soustřeďuje na výrobu s vysokou přidanou hodnotou a projekty z oblasti tzv. znalostní ekonomiky. Podmínky pro investice tohoto typu poskytuje např. Městský industriální park Borská pole.

Klíčovými partnery projektu byly Centrum výzkumu Řež s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni, BIC Plzeň s.r.o. a Vědeckotechnický park Plzeň a.s.

Popis projektu:

Projekt Plzeňský vědecko technologický park II navazuje na dříve realizovaný projekt 1. etapy výstavby Plzeňského vědecko technologického parku, v rámci kterého došlo k vybudování části výzkumné a vývojové kapacity v Plzni na Borských polích.

Na základě realizace projektu byla rozšířena výzkumná a vývojová infrastruktury o sedm nových objektů - B1, B2, C1, C2, D2, F2, G2. Realizací projektu došlo k výstavbě prostor pro administrativní zázemí, laboratoří, poloprovozních a zkušebních prostor. Laboratoře, poloprovozní a zkušební prostory poskytují podmínky pro výzkum a vývoj v oblastech nedestruktivních kontrol zařízení a jejich komponent (experiment + modelování), robotiky, sledování strukturních vlastností, povrchové a strukturní analýzy, výzkum procesů degradace materiálů koroze, únava, creep a jejich kombinace, materiálový výzkum, vývoj nových neželezných materiálů, difrakční analýzy a výpočetní simulace atp.

Podpořený projekt si kladl následující cíle:

  • Podpořit tradiční spojení města Plzeň s výzkumem, vývojem a výrobou energetických investičních celků,
  • propojit a rozvíjet exitující vývojovou infrastrukturu vědeckotechnického parku s univerzitním prostředím a průmyslem, posilovat komercializaci výsledků výzkumu,
  • motivovat potenciál SŠ,VŠ či jinak odborně vzdělaných pracovníků, aby neodcházeli mimo region či mimo ČR,
  • navázat a propojit výzkumnou a vývojovou činnost s firmami a projekty působícími v rámci Evropy i světa a vrátit se na přední pozice ve výzkumu a vývoji v pro Plzeň tradičních oborech,
  • podporovat nově vznikající firmy či rozvíjející se firmy zejména typu MSP, které budou zdrojem nových pracovních příležitostí.
Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 22. 12. 2009 28. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 221 797 135 Kč
Celková vyplacená dotace 166 347 850 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%