5.1 PP02/008 Rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci – Olomoucký kraj

Cílem projektu byla rekonstrukce části budovy objektu Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, díky které došlo k navýšení počtu pronajímatelných prostor.

Univerzita Palackého v Olomouci

Charakteristika žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů. Na jejích osmi fakultách studuje přes 23 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.

Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) je samostatnou hospodářskou jednotkou Univerzity Palackého v Olomouci. Může tak přímo využívat zázemí a know-how Univerzity Palackého v oblasti vědy a výzkumu pro své klienty. VTP UP je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků v České republice. V roce 2007 dostal ocenění za nejlepší projekt roku v oblasti Vědeckotechnických parků. Poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého za výhodných podmínek. Prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením.

Popis projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce nevyhovujících prostor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Rekonstrukce zahrnovala zateplení budovy, novou elektroinstalaci, přehodnocení dispozičního řešení, vybudování nových podlah, kanalizace, vzduchotechniky, nových omítek, opravu, resp. výměnu oken, střechy a úpravu okolí budovy. Nové prostory jsou řešeny jako univerzální nájemní prostory s variabilní velikostí, které lze v případě zájmu nájemců spojovat a využívat jako kancelářské i laboratorní prostory, přičemž nájemci mohou využívat i vědeckovýzkumné zázemí pracovišť umístěných v areálu. Výsledkem projektu tak jsou moderní prostory pro firmy z oblastí nanotechnologie, biotechnologie, farmacie apod.

Díky rekonstrukci žadatel získal osm univerzálních samostatně pronajímatelných prostor. V sedmi prostorách je Vědeckotechnický park, zbylá plocha slouží jako Podnikatelský inkubátor.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 9. 2009 30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 34 600 000 Kč
Celková požadovaná dotace 25 950 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%