5.1 PP02/002 Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla rekonstrukce areálu panského dvora v Kunovicích, ve kterém bude následně provozován podnikatelský inkubátor podporující regionální inovační podnikatelské aktivity.

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr –  foto č. 1

Charakteristika žadatele

Předkladatelem žádosti o financování projektu v rámci programu Prosperita bylo Město Kunovice ležící v jihozápadní části Zlínského kraje. Toto moravské město má dlouhodobé zkušenosti s budováním a řízením průmyslových zón (v katastru města Kunovice se nachází osm průmyslových zón) a s aplikovaným výzkumem v rámci spolupráce s Evropským polytechnickým institutem či Vysokým učením technickým v Brně. Projekt byl realizován v souladu s „Programem Rozvoje města Kunovice pro období 2006 – 2010“, který zastupitelstvo město přijalo.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podán v rámci programu PROSPERITA, byla rekonstrukce areálu Panského dvora v Kunovicích, ve kterém bude následně provozován podnikatelský inkubátor podporující regionální inovační podnikatelské aktivity. Podnikatelský inkubátor je prostředí převážně pro začínající inovační firmy, které mohou využít zvýhodněného nájemného a nabízených služeb (poradenské služby, organizace seminářů a konferencí). Projekt, realizovaný ve spolupráci s VŠCHT Praha, VUT Praha a dalšími organizacemi, zpřístupní aplikované výsledky výzkumu zájemcům z podnikatelské sféry a také poskytne další motivaci vědeckým pracovníkům. Cílem je zajistit úspěšnější a rychlejší růst podnikatelských subjektů v kraji.

Realizací projektu došlo k regeneraci brownfieldu v centru města a tím k rozšíření nabídky vhodných prostor pro podnikání pro začínající inovativní firmy, což přispěje ke zlepšení podnikatelského prostředí v oblasti Kunovic, k posílení hospodářského rozvoje města a regionu a ke snížení nezaměstnanosti v dané oblasti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 30. 6. 2009 30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 165 030 000 Kč
Celková požadovaná dotace 123 768 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 75%