5.1 PP01/023 Vědeckotechnologický park – VIENNA POINT II. – Jihomoravský kraj

Na základě realizace projektu vznikl vědecko-technologický park určený pro technologická centra a výzkumné týmy.

VIENNA POINT

Charakteristika žadatele

Akciová společnost VIENNA POINT, a.s. byla založena v roce 2000. Hlavní činností je výstavba, modernizace, pronájem a poskytování odpovídajících služeb.

Poskytuje k užívání více než 30 000 m2 podlahové plochy. Kanceláře a laboratoře VIENNA POINT představují špičkovou infrastrukturu pro rozvoj podnikatelské i vědecko-výzkumné činnosti. Zaměřuje se na poskytování služeb nejen mezinárodním firmám, ale i start up-, spin off-, malým a středním firmám s inovačním potenciálem.

Rozvíjí partnerství s institucemi EU, soukromými společnostmi, výzkumnými týmy, technologickými parky a univerzitami.

Popis projektu

Projekt vědeckotechnologického parku Vienna Point II navazuje na projekt Vienna Point I. Cílem projektu bylo vytvořit vědecko-technologický park určený pro technologická centra a výzkumné týmy zejména z oblasti informačních technologií, biotechnologií a mechatroniky s vazbou na existující laboratoře a další zázemí spolupracujících vysokých škol.

Projekt počítal s vytvořením celkových prostor pro umístění řádově 20-ti inovačních společností s připravenou inovační infrastrukturou. Původně se jednalo o 6-ti etapový projekt, který se skládal ze tři objektů a mělo dojít k vybudování 10.000 m2 plochy. Vzhledem k tomu, že se žadateli v rámci výběrového řízení na stavbu podařilo ušetřit značné množství finančních prostředků, byl projekt na základě souhlasu poskytovatele dotace rozšířen o další 3 etapy a došlo k rekonstrukci přilehlé haly, s kterou nebylo v původním záměru plánováno. Výsledkem je vybudování 17.347 m2 plochy.

V současné době probíhá pronájem kancelářských a laboratorních prostor.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 – Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení Datum ukončení 9. 11. 2009 30. 7. 2013
Celkové způsobilé výdaje 490 750 000 Kč
Celková požadovaná dotace 294 448 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%