5.1 PP01/022 Technologický park – Žižkova kasárna Písek – Jihočeský kraj

Záměrem podpořeného projektu je vytvoření infrastruktury pro rozvoj malého a středního podnikání, vývojové inovační a vzdělávací aktivity ve městě Písek.

Technologický park – Žižkova kasárna Písek - Budova před zahájením stavebních prací

Charakteristika žadatele

Jedním z úspěšných projektů, který úspěšně dokončuje stavební práce je Technologický park – Žižkova kasárna Písek. Žadatelem je Technologické centrum Písek s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření infrastruktury pro rozvoj malého a středního podnikání, vývojové inovační a vzdělávací aktivity v městě Písek  (technologického parku včetně podnikatelského inkubátoru). Pro projekt byl využit areál typu brownfield (bývalá kasárna) o celkové ploše 7 600 m2. Hlavními partnery projektu jsou Vysoká  technická a ekonomická  škola v Českých  Budějovicích a Technologický park Chomutov, kteří garantují obsahovou stránku projektu a jeho udržitelnost. Projekt je zaměřen na oblasti IS/IT, automatizace a strojírenství.

V rámci projektu je rekonstruována budova, vybaven interiér, dále dojde k personálnímu zajištění realizace projektu a provozní fází projektu. Hlavní cílovou skupinou jsou malé a inovativní firmy zasídlené dosud v nevyhovujících prostorách. Dále budou do projektu zapojeny střední a větší firmy provozující vývojové a transferové aktivy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 11. 2009 30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 450 737 000 Kč
Celková požadovaná dotace 252 411 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 56%