5.1 PP01/016 Vědeckotechnický park Roztoky – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo vybudování infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace.

VTP Roztoky

Charakteristika žadatele

Iniciátorem vzniku Vědeckotechnického parku Roztoky je společnost Trigema. Společnost Trigema vznikla v roce 1994. Dnes představuje holding sdružující stavební, developer­ské a realitní firmy.Vědeckotechnický park má celkovou užitnou plochu 4200 metrů čtverečních. Ve spolupráci s ČVUT a s podnika­telským sektorem se bude zabývat výzkumem a vývojem spalovacích motorů pro automobily, moto­rů s alternativními pohony i konstrukcí vozidlových převodovek.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo vybudování infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace. V rámci projektu byl postaven nový objekt o celkové pronajímatelné ploše cca 3 500 m2. Projekt bude kombinací vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií. VTP sídlí v Roztokách u Prahy u hlavní průjezdní komunikace v zóně služeb.

Součástí projektu je i nákup nových technologií dle oborového zaměření vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru.

V rámci aktivit podnikatelského inkubátoru budou podporovány procesy zakládání a rozšiřování malých a středních inovačních firem. Bude poskytováno základní poradenství pro nově vzniklé firmy (ekonomika, účetnictví, daně, marketing aj.).

Centrum pro transfer technologií bude ve spolupráci s vysokou školou poskytovat služby napomáhající transferu technologií, zejména se jedná o vedení databáze, poskytování technology watch, pořádání kooperačních burz, poskytování odborného poradenství při realizaci technologického transferu (ochrana duševního vlastnictví, patentové služby, právní služby aj.).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení Datum ukončení 15. 7. 2008 31. 8. 2011
Celkové způsobilé výdaje 282 583 000 Kč
Celková požadovaná dotace 141 290 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%