5.1 PP01/008 Rozšíření podnikatelského inkubátoru Brno – Jih – Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování nové budovy Podnikatelského inkubátoru Brno – Jih, jako zázemí pro začínající inovativní firmy.

Charakteristika žadatele

VÚSH, a. s. vznikl v roce 1993 privatizací Výzkumného ústavu stavebních hmot na akciovou  společnost. V nových ekonomických podmínkách byla provedena restrukturalizace ústavu a byl optimalizován počet zaměstnanců. Zaměření na aplikovaný výzkum i vývoj v oblasti technologie stavebních hmot bylo doplněno malokapacitními výrobami se zaměřením na speciální stavební hmoty a výrobky a na výrobu zkušebních prosévacích sít pro stavebnictví.

Areál VÚSH, a.s. zaujímá plochu cca 35 000 m2 a sestává z výzkumných, vývojových, laboratorních, kancelářských, dílenských a skladových prostorů.

Popis projektu

Cílem projektu je vybudovat novou budovu Podnikatelského inkubátoru Brno-Jih na vykoupených pozemcích, infrastrukturu a zázemí pro začínající inovativní firmy v regionu. Jedná se o čtyřpodlažní novou budovu stejného typu jako stávající podnikatelský inkubátor Brno-Jih navýšenou o 4. podlaží s terasou.

Přínosem projektu je podpora vzniku a rozvoje inovačních firem. Podpora bude poskytována firmám se zaměřením na výzkum, vývoj nových výrobků a služeb v odvětví stavebnictví, nových materiálů a technologií, alternativních  energií,  zpracování odpadu a nanotechnologií. Bude vytvořeno cca. 500 m2 kancelářských ploch, které budou využity inovačními firmami za dotované nájemné. 

Projekt navazuje na stávající plně obsazený podnikatelský inkubátor Brno-Jih a podpoří inovační potenciál regionu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení Datum ukončení 14. 4. 2008 17. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje 27 138 000 Kč
Celková požadovaná dotace 13 569 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%