5.1 PP01/004 Rozvoj Technologického parku a Inkubátoru v Židněvsi – Středočeský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo zkvalitnění a rozšíření služeb vědeckotechnického parku prostřednictvím navýšení pronajímatelné plochy.

VYRTYCH

Charakteristika žadatele

Společnost VYRTYCH – TPI, s.r.o. sídlící v Židněvsi u Mladé Boleslavi byla založena v roce 2005 s cílem vytvořit v regionu Mladoboleslavska vhodné prostředí pro rozvoj mladých inovačních firem a také podpořit vědeckou činnost s důrazem na skutečné uvedení inovačních produktů na trh. Dalším záměrem společnosti je zprostředkovávání využití výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi a rozvíjení spolupráce vědeckých pracovišť s komerčními podniky.

Klienty vědeckotechnického parku (VTP) jsou firmy zaměřující se především na inovační postupy léčby obezity a metabolického syndromu, vývoj povrchových úprav, vývoj optických systémů a vývoj a poradenství v oblasti software a hardware.

Mezi služby, které VTP společnosti VYRTYCH – TPI, s. r. o. nabízí, patří pronájem prostor inovačním firmám v podnikatelském inkubátoru a technologickém parku, pomoc při navazování kontaktů v oblasti výzkumu a vývoje, pronájem zasedacích místností, zajištění pořádání seminářů a školení a další.

Popis projektu

Projekt navazoval na úspěšnou realizaci vědeckotechnologického parku a podnikatelského inkubátor, která byla uskutečněna v rámci programu podpory PROSPERITA a jejímž výsledkem byla nově vybudovaná budova Technologického parku a Inkubátoru.

Cílem projektu bylo rozšířit a zkvalitnit nabízené služby daného VTP. V rámci rozvoje Technologického parku a podnikatelského inkubátoru v Židněvsi došlo k rozšíření stávající budovy o čtyři moduly a k celkovému technickému zhodnocení stavby. Tyto investiční náklady byly vyvolány stále rostoucí poptávkou firem po umístění ve VTP a zvyšováním kvality nabízených služeb. Prostory získané přístavbou jsou využívány stejným způsobem jako stávající budova Technologického parku a Inkubátoru. Přístavba je zařízena tak, aby bylo možno univerzálně využít nově vzniklého prostoru pro společnosti v pronájmu.

Rozšířením budovy o nové moduly se zvětšila plocha k pronájmu (plocha technologického parku sloužící k umístění vývojových technologií klientů) o 550 m2.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.1 Platformy spolupráce
Program Prosperita
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 8. 2008 31. 3. 2012
Celkové způsobilé výdaje 34 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 20 400 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %