4.2 PT03/569 Vznik vývojového technologického centra - Pardubický kraj

Cílem činnosti vývojového technologického centra je urychlení přechodu od výroby prototypů k sériové výrobě.

4.2 PT03/569 Vznik vývojového technologického centra - Pardubický kraj

Charakteristika žadatele:

Firma Tritón Pardubice s.r.o. byla založena koncem roku 1993 v Pardubicích a její výrobky jsou základním stavebním prvkem moderních datových a telekomunikačních Sítí. Zpočátku byla hlavní činnost společnosti zaměřena na prodej komponent pro výstavbu počítačových sítí. V souvislosti s  nástupem strukturovaných kabeláží a prudkým rozvojem GSM sítí začala firma nabízet 19“ rozvaděče. Silná tradice strojírenské výroby v regionu vedla k myšlence vyrábět tyto rozvaděče vlastními silami. Výroba se postupně rozšiřovala a od roku 2001 je výrobní závod a sídlo firmy umístěn v lokalitě Pardubice – Starý Mateřov.

Výroba zpočátku probíhala v jedné hale o rozloze 4 500 m2, v současnosti výrobní závod zabírá plochu více než 14 000 m2 v celkem 4 halách vybavených nejmodernějšími technologiemi. Mimořádný důraz je kladen na jak kvalitu výroby (certifikát ISO 9001:2009), tak i vlastních výrobků s certifikací zkušebny TÜV.

Společnost klade důraz na ekologii celého výrobního procesu. Pro povrchové úpravy jsou užívány bezodpadové technologie s uzavřeným okruhem vzduchu a pro vlastní výrobu energicky nenáročná zařízení. Veškeré odpady jsou pečlivě tříděny a vráceny znovu do oběhu. Pro osvětlení kanceláří, vlastní výroby a okolí hal byly použity úsporné technologie LED. V roce 2011 firma získala certifikaci dle systému environmentálního managementu ISO 14001:2005.

Nedílnou součástí filozofie firmy je i filantropie, která míří převážně do oblasti zdravotnictví, školství či na pomoc obětem postižených přírodní katastrofou.

Popis projektu:

Záměrem realizovaného projektu bylo vytvoření samostatného vývojového technologického centra (VTC) ve Starém Mateřově u Pardubic.

VTC  je členěno do těchto pěti organizačních pracovišť:

  • Útvaru vývojové konstrukce a technologie,
  • útvaru optimalizace procesů montáží prototypů nových výrobků rozvaděčů,
  • útvaru měřících technik,
  • útvaru technické přípravy prototypů pro sériovou výrobu,
  • útvaru simulace sériové výroby prototypů v digitální továrně.

Centrum se orientuje na následující činnosti:

  • Vývoj nových procesů TPV s použitím pilotního modulu aktuálně nejpokrokovějších výrobních technologií využívajících nejmodernějších automatizovaných systémů použitelných v procesech velkosériové štíhlé výroby výrobků z plechů,
  • vývoj nových konstrukcí datových a telekomunikačních 19´´ (palcových) rozvaděčů s maximálním použitím stavebnicovosti jednotlivých konstrukčních prvků,
  • vývoj silových rozvaděčů nové originální konstrukce částečně využívajících modularity s komponentami datových 19 ´´ rozvaděčů,
  • v ývoj stavebních prvků a komponent průmyslových chladících zařízení určených pro účinné pasivní chlazení datových center a ke chlazení samostatně stojících datových, telekomunikačních a silových rozvaděčů.

Díky realizaci projektu byla vytvořena pracovní místa pro 10 kvalifikovaných vývojových pracovníků (konstruktérů, projektantů, technologů, specialistů IT), kteří zajišťují vlastní vývoj výrobků společnosti. Z naprosté většiny se jedná o odborníky s VŠ vzděláním.

 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Program

Potenciál

Datum zahájení

 Datum ukončení

4. 9. 2012

1. 7. 2014

Celkové způsobilé výdaje

74 264 783 Kč

Celková vyplacená dotace

37 132 391 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%