4.2 PT03/324 Vybudování nového vývojového centra zkušebních přístrojů výbušných látek, Pardubický kraj

Předmětem realizovaného projektu bylo vybudování a vybavení nového vývojového centra přístrojů pro testování výbušných látek.

4.2 PT03/324 Vybudování nového vývojového centra zkušebních přístrojů výbušných látek, Pardubický kraj

Charakteristika žadatele:

Firma OZM Research s.r.o. je jedním z mála výrobců speciální přístrojové techniky pro zkoušení výbušných látek na světě a jednoznačným lídrem v šíři sortimentu a jeho inovacích, s exportně zaměřenou produkcí. Společnost působí na velice úzkém specializovaném segmentu trhu s přístrojovým vybavením, technologiemi a expertními službami pro výbušniny a látky nebezpečné výbuchem. Jejími hlavními zákazníky jsou univerzity, civilní i vojenské výzkumné ústavy a zkušebny, kriminalistické expertizní laboratoře, výrobci výbušnin a reaktivních chemických látek, jaderné elektrárny, ale i kosmická centra.

Společnost OZM Research s.r.o. je založená na znalostech a zkušenostech vysoce kvalifikovaných specialistů v oboru výbušnin a munice. Komerční aktivity firmy jsou zaměřeny na tři nosné programy – zkušební přístroje, technologie a expertní služby v oblasti výbušin a munice. Firma vlastní koncese pro celý rozsah nakládání s výbušninami a střelivem a příslušná povolení pro zahraniční obchod s vojenským materiálem.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování nového vývojového centra přístrojů pro zkoušení výbušných látek, nezbytného pro rozšíření sortimentu zkušebních přístrojů a další expanzi společnosti OZM Research s.r.o. na zahraničních trzích s touto speciální přístrojovou technikou. Centrum bylo vybudováno na pozemku bývalého skladu zemědělské techniky v areálu bývalého mlýna (brownfield) na samotě Psotnov v obci Hrochův Týnec na Chrudimsku.

Na základě realizace projektu došlo k výstavbě a vybavení novostavby vývojového centra, jež zahrnuje konstrukční kanceláře, vývojové dílny a zkušební laboratoře. Dále byl postaven samostatný sklad výbušnin pro podporu vývoje a zkoušení nových výrobků a dovybaveny stávající prototypové dílny a zkušebny novým strojním vybavením, konstrukčním software a zkušebním zařízením.

Nové vývojové centrum umožňuje vývoj nových výrobků ve třech výrobních řadách:

  1. Výbuchové komory pro hodnocení výbušnosti průmyslových plynů, prachů a aerosolů,
  2. balistické bomby pro měření parametrů hoření moderních pyrotechnických složí a hnacích hmot,
  3. zkušební raketové motory pro testování parametrů hoření raketových paliv.

Výbuchové komory slouží k charakterizaci rizik látek nebezpečných výbuchem pro předcházení průmyslových havárií. Nově vyvíjené balistické bomby a zkušební raketové motory jsou zaměřeny na podporu rychle se rozvíjejícího oboru automobilové bezpečnosti (airbagy, utahovače pásů apod.) a kosmických technologií (nové druhy pyrogenerátorů a raketových pohonů). Inovovány jsou i vybrané výrobky ze stávajícího sortimentu přístrojů pro zkoušení výbušných látek.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 4. 10. 2011 18. 6. 2014
Celkové způsobilé výdaje 38 428 472 Kč
Celková požadovaná dotace 23 057 072 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%