4.2 PT03/268 Nové monokrystalické materiály pro hi-tech aplikace - Liberecký kraj

Cílem projektu byl vznik samostatného Výzkumného centra společnosti.

Charakteristika žadatele:

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. se zabývá vývojem a výrobou monokrystalických materiálu a komponent pro laserovou techniku, detekci záření a krystalovou optiku. Společnost má rozsáhlou spolupráci s akademickou sférou. Crytur patří mezi špičkové světové výrobce s dominantní pozicí v některých speciálních aplikacích (např. detekce BSE elektronu v elektronové mikroskopii). Jejich zákazníky jsou špičkové hi-tech společnosti, například téměř všichni výrobci elektronových mikroskopů ve světě, nebo špičková univerzitní a další akademická pracoviště. Podíl vývozu, téměř výhradně na náročné trhy USA, Japonska, Izraele a západní Evropy, je okolo 80 %. Obrat společnosti setrvale roste primárně uplatněním nově vyvinutých výrobků. Jen po dobu trvání projektu obrat vzrostl z 93 mil. Kč v roce 2011 na 156 mil. Kč v roce 2014. Společnost získala titul Podnikatelský projekt roku v roce 2008, v roce 2010 pak opět obsadila 2. místo v kategorii Inovace.

Popis projektu:

Cílem projektu byl vznik samostatného Výzkumného centra společnosti. V rámci projektu byla postavena nová budova centra, kde bylo umístěno v čistých a klimatizovaných prostorech oddělení přesného opracování monokrystalických technologií a soustředěn jejich vývoj (velmi přesné broušení a leštění 3D tvaru monokrystalu). Druhá část budovy byla obsazena vědeckou laboratoří pro charakterizaci nových materiálu a vývoj nových aplikací především pro zobrazení pomocí ionizujícího záření (včetně. el. mikroskopie). Vývojové kapacity pro výzkum nových monokrystalických materiálu jsou soustředěny na nových zařízeních v oddělení Pěstování (tažička monokrystalu, vysokoteplotní pece). Výzkumné práce na dielektrických vrstvách jsou umožněny díky vybavení jedné ze starších napařovacích aparatur moderním řídicím systémem.

Ačkoliv společnost vydává přibližně pětinu svého obratu na výzkum, dosud neměla oddělené výzkumné kapacity. Nutnost jejich oddělení vznikla, když po znásobení obratu zavedením vlastních výsledků výzkumu do výroby zanikla možnost používat výrobní zařízení i pro výzkum. Samostatné výzkumné centrum a zařízení systematicky odděluje výzkumné práce od priorit ve výrobě, čímž je garantováno dosažení výzkumných cílů v plánované časové ose, a tím je zaručen další růst společnosti.

Výzkumné centrum vytvořilo v roce 2014 desítky výsledků (viz RIV), mezi jiným i několik mezinárodních patentů. O úspěšnosti a uplatnění výsledků našich vývojářů svědčí i to, že více než 40% sortimentu společnosti jsou nové výrobky na špičkové světové úrovni, které CRYTUR ještě před třemi roky nevyráběl.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Program

Potenciál

Datum zahájení

 Datum ukončení

11. 8. 2011

12. 5. 2014

Celkové způsobilé výdaje

25 290 000 Kč

Celková požadovaná dotace

12 644 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

50 %