4.2 PT03/263 Rozšíření centra VaV se zaměřením na vývoj automobilových dílů založených na nové technologii - Liberecký kraj

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a centralizace aktivit výzkumu a vývoje společnosti Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.

Charakteristika žadatele:

Společnost Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu Magna International Inc., který je v současné době třetím největším dodavatelem automobilového průmyslu na světě a který ve svých 242 výrobních závodech a 86 vývojových centrech zaměstnává více než 77 tisíc zaměstnanců, a to ve 23 zemích světa.

Společnost je aktivní v oblasti vlastního vývoje, následné výroby, kompletace a finálního prodeje. V současné době je Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. jedním z největších dodavatelů finálních komponentů z měkčené pěny pro automobilový průmysl. Výrobní program je zaměřen především na plastové interiérové díly přístrojových desek, dveřní výplně a dále na výrobu exteriérových dílů předních a zadních nárazníkových modulů. Mezi zákazníky společnosti patří domácí i zahraniční automobilky, jako např. Škoda Auto, TPCA v Kolíně, Audi, Suzuki, PSA a VW.

Na území ČR má divize Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) závody v Liberci, Libáni a Nymburku, přičemž největším je závod v Liberci. Původní závod na zpracování plastů byl postaven v Liberci v roce 1963 jako součást národního podniku Plastimat, který působil od roku 1946 v Jablonci nad Nisou. O dvacet let později se v liberecké továrně začaly vyrábět plastové nárazníky pro automobily Škoda. Následovala výroba velkoplošných vstřikovaných a vyfukovaných dílů. V roce 1992 došlo k privatizaci a po řadě vlastnických proměn a rozšíření výrobního programu převzal závod v roce 2009 kanadský koncern Magna International Inc., který přejmenoval společnost na Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s. r. o.

Popis projektu:

Před realizací projektu byly výzkumné a vývojové aktivity žadatele nesystémově rozděleny mezi jednotlivé závody, které byly nuceny poskytovat výrobní kapacitu pro vývoj. V mnoha případech nebyla tato kapacita pro řádný vývoj zcela vyhovující jak z technického, tak i z kapacitního hlediska. Dalšími důsledky byly omezené výrobní kapacity a prodlužování lhůt pro realizaci výzkumných úkolů. Z těchto důvodů byla v libereckém závodě vytvořena samostatná kapacita pro vývojové aktivity, které neomezují výrobní závody a podporují řešení jejich vývojových úkolů.

Realizací projektu byla oblast působení centra VaV rozšířena o nové výrobní programy a nové technologie pro interiérové díly, které dnes pronikají do automobilového průmyslu. Vlastní realizace projektu spočívala ve vybudování nového objektu a jeho vybavení potřebnými technologiemi pro zajištění dlouhodobého a systémového vývoje automobilových dílů, zejména pro vlastní průmyslovou aplikaci.

Strategie vývojového centra se opírá o čtyři základní vývojové směry zajišťující významnou diverzifikaci rizik v oblasti vývojových aktivit. Jedná se o tyto oblasti:

  • Oblast č. 1 - "Uhlíková vlákna"

Jedná se o technologii zpracování uhlíkových vláken, která umožňuje vyrábět uzavřené profily s dostatečnou tuhostí, jež jsou využity jako nosníky či výztuhy částí karosérií.

  • Oblast č. 2 - "Integrované elektronické komponenty"

Výstupem jsou interiérové díly opatřené elektroniku pro externí elektronická zařízení. Inovovaným výrobkem jsou interiérové díly umožňující bezdrátovou komunikaci s periferními zařízeními.

  • Oblast č. 3 - "Nové systémy spojování komponent"

Výsledkem jsou sestavy tenkostěnných dílů z různých typů materiálů, které nelze spojovat konvenčním způsobem. Předmětem výzkumu a vývoje je oblast lepených a mechanických spojů.

  • Oblast č. 4 - "PUR Skin"

Výstupem této technologie je interiérový díl s tvrdým jádrem a vnější měkčenou vrstvou na bázi polyuretanu. Technologie PUR Skin je inovačním procesem, při kterém se slučují dvě technologie vypěňování a vstřikování. Sloučením těchto technologií a vývojem odpovídajících materiálů (PUR, PP, separátor) lze v jednom výrobním cyklu získat výrobek o dvou a více rozdílných optických a fyzikálních vlastností na povrchu výrobku, pro zvýšení kvalitativních požadavků s ohlédnutím na snížení výrobních a logistických nákladů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI


4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Program

Potenciál

Datum zahájení

 Datum ukončení

1. 1. 2012

18. 3. 2015

Celkové způsobilé výdaje

167 550 005 Kč

Celková vyplacená dotace

67 020 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

40%