4.2 PT03/254 Vývojové centrum potápěčského vybavení v Roudnici nad Labem – Ústecký kraj

Na základě realizovaného projektu byly pořízeny nové technologie pro vývojové centrum společnosti Divesoft, s. r. o.

Charakteristika žadatele:

Žadatelem byla společnost Divesoft, s.r.o., jejíž hlavním předmětem podnikání je výroba sportovních potřeb. Firma se rovněž zabývá výzkumem a vývojem specifického vybavení pro potápěče.  Společnost Divesoft, s.r.o. již vyvinula a prodává několik špičkových výrobků z oblasti sportovního potápění. Jedním z nich je analyzátor dýchacích směsí na bázi helia, který je celosvětově nejprodávanějším analyzátorem tohoto druhu.

Popis projektu:

Před realizací projektu probíhal výzkum a vývoj společnosti Divesof,t s.r.o. v nevyhovujících podmínkách v malých a nedostačujících prostorách. Společnost koupila z vlastních zdrojů na začátku roku 2011 zcela nevyužívaný areál (bývalý brownfield), ze kterého bylo vybudováno vývojové centrum. Předmětem podpořeného projektu bylo vybavení těchto prostor novými technologiemi, vybavením a zařízením, prostřednictvím kterého došlo k založení centra sloužícímu k výzkumu a vývoji potápěčského vybavení pro profesionální, amatérské a sportovní potápění.

V rámci projektu byly pořízeny různé technologie, jako např. vysokotlaký kompresor, sušička vzduchu, tlaková komora, vysokotlaké zkušební čerpadlo a další.

Vývojové centrum provádí návrh, konstrukci a výrobu prototypu, jeho následné testování a potřebné konstrukční úpravy vyplývající z řady testů a zkušebních činností. Po úspěšném ukončení všech těchto testů je dalším úkolem vývojového centra připravit podklady pro výrobu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 3. 10. 2011 30. 4. 2012
Celkové způsobilé výdaje 6 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 600 000  Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %