4.2 PT03/229 Rozvoj vývojového a výzkumného centra společnosti JaP - Jacina, s.r.o. - Středočeský kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl rozšířit kapacitu výzkumného a vývojového centra společnosti JaP-Jacina, s.r.o.

Charakteristika žadatele:

Společnost JaP-Jacina, s.r.o. sídlící v Mnichově Hradišti působí na trhu již od r. 1994. Od počátku se specializuje na dodávky a montáže venkovních bran a sekčních vrat určených pro privátní i průmyslové využití a automatizaci vstupních systémů. Za dobu své existence však rozšířila nejen služby a nabízený sortiment, ale do systému dodávek zapojila i výrobu.

Neustále vzrůstající poptávka po nabízených produktech a službách si vyžádala otevření poboček v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, v roce 2012 v Rychnově nad Kněžnou a v roce 2013 v Českých Budějovicích.

Popis projektu:

Před realizací projektu byly vývojové a výzkumné kapacity společnosti JaP-Jacina, s.r.o. omezené. Důvodem byla především absence testovací vodní komory. Dalšímu efektivnímu rozvoji bránilo i chybějící nebo zastaralé vybavení centra.

Na základě realizace projektu byla vybudována unikátní vodní zkušební komora, která slouží k testování a ověřování funkčnosti nově vyvíjených protipovodňových vrat, protipovodňových zábran a podobných systémů. Podobná komora se nikde jinde v ČR nenachází. Dále došlo k rekonstrukci a vybavení vývojového pracoviště sousedícího se zkušební komorou. Byla osazena nová vrata, vytvořen přístup ke komoře a nakoupeno zařízení nezbytné pro zajištění vývojových prací a manipulaci s objemnými vyvíjenými a testovanými prototypy vrat a zábran (měřící přístroje, jeřábová dráha, svářečky, pojezdová dráha, zvedací plošina, HW a SW). Díky realizaci projektu bylo dále pořízeno obráběcí centrum, vysekávací stroj, válečková dráha a nářezové centrum, které pomáhají zefektivnit a zrychlit vývojové práce.

V rámci nástavby budovy bylo vybudováno nadzemní podlaží nad administrativní budovou, kde vznikly nové kancelářské prostory pro zaměstnance, kteří se podílí na vývoji a konstrukci nových a inovovaných výrobků, prototypů atd.

Díky rozšíření kapacity centra a vybudování nové vodní zkušební komory byly významně posíleny nejen inovační možnosti firmy, ale také spolupráce s výzkumnými a vývojovými subjekty. Na základě této spolupráce jsou v moderním a unikátním vývojovém centru vyvíjeny a následně přeneseny do výroby nové technologické postupy, významně zlepšeny parametry stávajících produktů a probíhá vývoj zcela nových řešení u různých typů vrat.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 12. 8. 2011 30. 10. 2014
Celkové způsobilé výdaje 23 975 260 Kč
Celková vyplacená dotace 11 987 630 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%