4.2 PT03/203 VCJ (Vývojová Centra Jihostroj) - Jihočeský kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl rozšířit výzkumně-vývojové kapacity letecké a hydraulické divize firmy Jihostroj a.s.

4.2 PT03/203 VCJ (Vývojová Centra Jihostroj) - Jihočeský kraj

Charakteristika žadatele:

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma využívající své dlouholeté tradice a zkušenosti v oboru přesného strojírenství. Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky. Podnik má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů z oboru hydrauliky vozidel, palivových regulačních systémů letadel a dalšího technického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo rozšíření výzkumně-vývojové a inovativní kapacity firmy zaměřené zejména na výzkum a vývoj pro inovace výrobkového sortimentu letecké a hydraulické divize prostřednictvím propojení vývojových kapitol jednotlivých vývojových projektů a zrychlení (zlevnění) jejich vlastního vývoje. V rámci uskutečnění projektu bylo pořízeno SW vybavení pro konstrukci (CAD) a technickou přípravu výroby vzorků a prototypů (CAM) jednotlivých vývojových center, jakož i následná výrobní technologie na světové technické a technologické úrovni, jako např. technologie soustružení, frézování, ševingování a broušení, plus špičkové trojrozměrné měřidlo a konturograf.

Díky realizaci projektu se Jihostroj a. s. mohl zaměřit na realizaci mnoha vývojových projektů. Patří mezi něnapř. dokončení palivového oběhového čerpadla leteckého motoru, vývoj palivového dávkovacího čerpadla, projekt omezovače otáček vrtule leteckého motoru, nová generace řady litinových zubových čerpadel apod.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 6. 2011 22. 11. 2013
Celkové způsobilé výdaje 49 048 563 Kč
Celková požadovaná dotace 14 714 567 Kč
Míra podpory dle žádosti 30%