4.2 PT03/137 Rozšíření vývojového a inovačního centra EGO Zlín, spol. s r.o. - Zlínský kraj

Na základě realizovaného projektu bylo zřízeno vývojové centrum pro vývoj prototypů využitelných v oblasti tzv. medicíny katastrof.

4.2 PT03/137 Rozšíření vývojového a inovačního centra EGO Zlín, spol. s r.o. - Zlínský kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost EGO Zlín, spol. s r.o. byla založena roku 1992. Jedná se o českého výrobce a dodavatele komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči.

Firma se dlouhodobě zabývá vlastní výzkumnou a vývojovou činností. Od svého založení navázala společnost EGO Zlín, spol. s r.o. obchodní spolupráci nejen s konečnými uživateli po celé ČR, ale i v zahraničních zemích, jako je např.Německo, Polsko, VB, Švédsko, Austrálie, Kanada, Vietnam a mnoho dalších.

 

 

Vlastní výrobní a prodejní program společnosti EGO Zlín, spol. s r.o. lze rozdělit do několika oblastí:

 • Segment komplexní biologické ochrany
 • Segment logistiky
 • Segment dekontaminace
 • Segment prostředků pro záchranný systém
 • Segment prostředků pro imobilní pacienty
 • Segment výukových figurín

Popis projektu:

Cílem podpořeného projektu bylo rozšíření inovační a vývojové kapacity společnosti EGO Zlín, spol. s r.o.

V rámci realizace projektu byla zakoupena a zrekonstruována budova bývalého zemědělského družstva pro účely vývojového centra. Dále byl pořízen soubor technického a technologického vybavení, který reaguje především na potřebu experimentálního ověřování parametrů navrhovaných řešení, inovací a optimalizací, umožňuje simulaci reálných podmínek používání a usnadňuje výběr nejvhodnějších komponent jak při vývoji nových, tak i při inovacích stávajících výrobků. Soubor technického a technologického vybavení zahrnuje samostatná testovací pracoviště zaměřená na nejvýznamnější vývojové a prodejní segmenty firmy EGO Zlín, jako jsou prostředky pro izolaci a léčbu pacientů nakažených nebezpečnými biologickými agens, systémy a techniky dekontaminace a segment zádržných, vyprošťovacích a transportních systémů. 

V nově zrekonstruovaném objektu tak vznikl dostatečný prostor pro inovace a vývoj prototypů využitelných v oblasti tzv. medicíny katastrof. Realizací projektu a samotnou činností vývojově inovačního centra posunula společnost své aktivity i do oblasti vývoje výrobků pro nový tržní segment, kterým jsou imobilizační, vyprošťovací a transportní prostředky pro specifické podmínky. Cílem projektu tedy bylo jak zlepšení technických parametrů u stávajících výrobků, tak i rozšíření výrobního sortimentu o nové produkty.

Výstupem činnosti inovačního a vývojového centra jsou komplexní mobilní systémy a prostředky, usnadňující řešení a zvládání mimořádných krizových situací, souvisejících se zásadním nedostatkem kapacit pro přednemocniční péči a urgentní medicínu. Tyto prostředky dále umožňují všestrannou logistickou podporu, včetně odstraňování následků, spojených s krizovou situací, tedy např. dekontaminační a desinfekční prostory.

Mezi výzkumně-vývojové úkoly centra patří vypracovávání návrhů, testování, vývoj výrobků, spadajících do těchto oblastí:

 • Stanové systémy, složené z rychle postavitelných stanů s tubusovou nafukovací nebo pevnou konstrukcí, včetně specifických způsobů použití,
 • prostředky pro izolaci a transport pacienta,
 • imobilizační, vyprošťovací a transportní prostředky pro specifické podmínky,
 • způsoby dekontaminace, šetrných k ŽP i zdraví obyvatel,
 • prostředky, principy a metody ochrany obyvatelstva a složek, podílejících se na řešení
 • mimořádných událostí.

Díky etablovaným oborovým spolupracím se nové centrum stalo aktivní spojnicí vědeckých kapacit s výrobními a technologickými společnostmi a vytvořilo prostor pro zapojení univerzit, vědeckých pracovišť a dalších organizací.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 3. 2011 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 16 601 922 Kč
Celková požadovaná dotace 9 961 153 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%