4.2 PT03/1243 Vývojové středisko progresivního obrábění - Plzeňský kraj

Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti společnosti aplikací nejnovějších progresivních metod obrábění do výroby.

4.2 PT03/1243 Vývojové středisko progresivního obrábění - Plzeňský kraj

Charakteristika žadatele:

Hlavním předmětem podnikání společnosti PILSEN TOOLS s.r.o. se sídlem v Plzni je výroba speciálního nářadí, měřidel, přípravků, forem; opravy obráběcích a zdvihacích zařízení; kovoobráběčství, opravy el. motorů, tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů, výroba rozvaděčů nízkého napětí, revize a zkoušky vyhrazených zařízení, atd. Kromě toho firma zajišťuje v podnikové prodejně prodej nářadí. V době podání žádosti o dotaci firma zaměstnávala 165 pracovníků. Společnost patří do kategorie organizací, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale a opakovaně poskytovat produkt či službu v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků a které usilují o neustálé zvyšování spokojenosti zákazníka. Proto společnost splnila v 09/2012 požadavky reauditu předepsané normou ISO 9001:2008, a tím získala platný certifikát o jakosti.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybavení nově vznikajícího Vývojového střediska progresivního obrábění moderními obráběcími stroji (5-ti osé CNC frézovací centrum a CNC soustruhy) pro vývoj v oblasti tvrdého a progresivního obrábění a ověřování výstupů z vývojového střediska tepelného zpracování. Cílem bylo zefektivnění výroby různých druhů forem, ověřování obrobitelnosti nově tepelně zpracovaných konstrukčních a nástrojových materiálů a ověřovací zkoušky řezivosti vyráběných řezných nástrojů. V rámci zefektivnění výroby forem jsou prováděny testy obrábění zvláště kalených či zušlechtěných materiálů různými technologiemi obrábění, aby byla nalezena produktivní a hospodárná strategie obrábění. Ověřovací testy materiálů a postupů tepelného zpracování následně slouží k optimalizaci tepelných režimů.

Nové středisko CNC obrábění zařízení je schopné zajišťovat tyto procesy:

Zjišťování obrobitelnosti nových nebo zušlechtěných materiálů (ocelí, kompozitních materiálů, slitin, plastů, barevných kovů, a další);

koncepční optimalizace řezných podmínek pro obrábění;

  • CNC řízení celého procesu obrábění včetně protokolového záznamu;
  • sledováním opotřebení a trvanlivosti nástrojů ekonomické přínosy u firmy i u zákazníků;
  • složité tvarové obrábění, např. forem, tvářecích nástrojů z modelů, ap.;
  • stanovování technologických procesů pro tvrdé obrábění vybraných dílů;
  • parametry pro suché obrábění bez chladících emulsí;
  • zvyšování produktivity výroby progresivními parametry (posuv, řezná rychlost, úhel záběru, apod.);
  • obrábění novými řeznými materiály (kubický nitrid boru, diamant, keramika);
  • ověření a doporučení aplikace tenkých otěruvzdorných vrstev na nástroje.

V rámci realizace projektu byla vytvořena dvě nová pracovní místa na pozici obsluha CNC strojů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Program

Potenciál

Datum zahájení

Datum ukončení

1. 9. 2014

31. 7. 2015

Celkové způsobilé výdaje

10 307 279 Kč

Celková vyplacená dotace

5 153 639 Kč

Míra podpory dle žádosti

50 %