4.2 PT03/112 Laboratoř strukturní analýzy a laboratoř HAPI, Olomoucký kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl rozšíření vědecko-inovačních kapacit oddělení výzkumu a vývoje společnosti FARMAK, a.s.

4.2 PT03/112 Laboratoř strukturní analýzy a laboratoř HAPI, Olomoucký kraj

Charakteristika žadatele:

FARMAK, a.s., je česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing dvou produktových skupin: aktivní farmaceutické ingredience - léčivé látky, chemické meziprodukty a speciální chemikálie.

FARMAK, a.s., exportuje své výrobky do více než 40 zemí celého světa. Mezi nejvýznamnější exportní teritoria patří státy EU, USA, Indie, Japonsko a Švýcarsko. Klíčovou roli pro společnost má z dlouhodobého pohledu vývoj, výroba a prodej aktivních farmaceutických substancí.

Společnost disponuje výrobním zařízením s reakční kapacitou přibližně 100 m3. Multifunkční zařízení jsou neustále modernizována a umožňují flexibilní přístup k zákaznickým výrobám od minimálních po tunová množství výrobků. V současnosti FARMAK, a.s. zaměstnává více než 230 pracovníků, na které jsou kladeny vysoké požadavky na kvalifikaci a vzdělání.

Tradice průmyslových chemických výrob začala v roce 1934 a od těch let se stále rozvíjí. V současnosti je akciová společnost FARMAK privátní, nezávislou českou firmou.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo rozšíření vědecko-inovačních kapacit oddělení výzkumu a vývoje a jištění kvality společnosti FARMAK, a.s. V rámci realizace projektu byly provedeny úpravy dvou laboratoří oddělení výzkumu a vývoje, a to úprava laboratoře strukturní analýzy a přestavba laboratoře na laboratoř pro přípravu vysoce účinných látek. Dále byly zakoupeny laboratorní přístroje a vybavení, mezi které patří NMR spektrometr, kapalinový chromatograf vybavený hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením, zásobník na kryogenní kapaliny, vakuová rotační odparka a laboratorní myčka nádobí. Zároveň byly pořízeny a instalovány programy na vyhodnocování a interpretaci analytického měření a program na kreslení a zobrazování chemických vzorců a reakcí.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zvýšení odborné úrovně pracoviště výzkumu a vývoje, možnost přesnějšího a rychlejšího zjišťování čistoty reakčních produktů a zrychlení projektového cyklu výzkumných, vývojových a inovačních projektů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 20. 10. 2010 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 15 435 395 Kč
Celková požadovaná dotace 6 174 158 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %