4.2 PT03/074 Výzkumné a vývojové centrum pro komplexní diagnostiku – Středočeský kraj, Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo rozšíření stávajících kapacit provozu a podpora činnosti výzkumného a vývojového centra CleverHomeCare.

Charakteristika žadatele

Společnost Clevertech se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu speciálních high-tech zákaznických řešení v oblasti zdravotnictví, e-Health a osobních zdravotních systémů.

Mezi technologickými produkty firmy najdeme přesné miniaturní osobní senzorové jednotky s radiovým rozhraním, určené pro použití ve zdravotnictví, jako pomůcky při poskytování sociální péče, při výzkumu a v domácí péči. Dalšími prvky v modulární koncepci biotelemetrického systému, jsou radiová spojovací rozhraní pro přenos dat z monitorované osoby (např. seniora, pacienta apod.) do zobrazovacích a analyzačních modulů systému, které mohou využívat různé typy radiokomunikačních rozhraní.

Další podstatnou oblastí zaměření firmy je tvorba softwarových řešení pro osobní zdravotní systémy, diagnostické a rehabilitační systémy. Tyto systémy umožňují například monitoring a správu biologických i environmentálních parametrů, lokalizaci, sledování trendů, zálohování servisních dat, vyhodnocování využití přístroje, apod. Zajímavou oblastí jsou i řešení medicínských dohledových prostředků pro prvosledové jednotky. Zastřešujícím prvkem technologické platformy je nezbytné know how metodické a aplikační, včetně patentovaných řešení a řešení ochráněných formou užitného vzoru.

Společnost je spin-off firmou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Popis projektu

Předmětem řešení projektu bylo rozšíření stávajících kapacit provozu a podpora činnosti výzkumného a vývojového centra CleverHomeCare centrum. Na základě získaných zkušeností a odezvy trhu se žadatel rozhodl stávající centrum zaměřené pouze na osobní zdravotní systémy pro domácí péči rozšířit o vybavení a zajištění provozu výzkumného a vývojového centra pro komplexní diagnostiku v oblasti osobních zdravotních systémů PHS (Personal Health Systems). V rámci projektu bylo především pořízeno vybavení, které umožní výzkum a vývoj systémů osobní zdravotní péče nejen zaměřené na domácí monitoring, ale také na péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními, nebo jinými odbornými poskytovateli zdravotní a sociální péče.

 Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový V a V
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2011 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 40 500 000 Kč
Celková požadovaná dotace 24 300 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%