4.2 PT02/246 Polyfunkční laboratoř BIOSTER – kraj Vysočina

Cílem podpořeného projektu byl vznik specializovaného pracoviště VaV v oboru zdravotnických prostředků v oblasti šaržovitých oxidačních a fermentačních procesů s koncovkou, a to v čistých prostorách třídy C a A podle platné legislativy.

Bioster

Charakteristika žadatele

BIOSTER, a.s. je tradičním českým výrobcem širokého spektra zdravotnických prostředků od speciálního vojenského obvazového materiálu přes program první pomoci až po unikátní produktovou řadu hemostatik a přípravku pro léčbu akutních a chronických ran. Hlavní produktové portfólio - hemostatika (Traumacel/Traumastem), produkty pro léčbu akutních a chronických ran (Traumacel/Traumastem) a služba radiační sterilizace.

BIOSTER, a.s. je firmou, která průběžně investuje do inovací hlavních produktových portfolií, a to jak z pohledu výzkumného, tak z pohledu investic do výrobních technologií. V této souvislosti spolupracuje s výzkumnými ústavy a klinickými pracovišti - např. VŠCHT Praha, VUT Brno (Katedra přenosu tepla a proudění), Fakultní nemocnice Na Bulovce, dermatovenerologické oddělení sanatorního typu (DOST), Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Ústav lékařské chemie a biochemie), Fakultní nemocnice Hradec Králové, Masarykův onkologický ústav a Fakultní nemocnice u Sv. Anny.

Společnost má zkušenosti s vedením projektů - např. OPPP, OPRLZ a OPPI a vlastní řadu certifikátů - např. ISO 9001:2001, ISO 13485:2003, všechny produkty jsou opatřeny CE známkou. Dále je společnost členem asociace výrobců zdravotnických prostředků CzechMed a připojila se k používání Etického kodexu.

Popis projektu

Předmětem projektu byl vznik specializovaného pracoviště VaV v oboru zdravotnických prostředků v oblasti šaržovitých oxidačních a fermentačních procesů s koncovkou, a to v čistých prostorách třídy C a A podle platné legislativy. V rámci nově vytvořené VIK jsou realizovány VaV činnosti v následujících oblastech, respektive VaV uvažovaných nových produktových řad: nové generace produktů z oxidované celulózy, gelové formy produktů s kyselinou hyaluronovou v kombinaci s oxidovanou celulózou a polysacharidové fólie s imunomodulačními účinky (betaglukán).

Cílem projektu bylo připravit nové produktové portfolio a tím rozšířit nabídku společnosti o výrobky nejvyšší úrovně - nové produkty budou registrovatelné nejenom v EU, ale i na americkém trhu a umožní společnosti reagovat na stále se zvyšující nároky na zdokumentování celého procesu při registraci výrobků, které je v tomto segmentu trhu nutnou podmínkou umístění produktů na trh. Výsledky projektu přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické stability společnosti a budou mít i významný společenský aspekt (zdravotnické prostředky pro civilní i vojenské využití).

VIK byla vytvořena ve stávajících prostorách společnosti a má podobu polyfunkční laboratoře rozdělené na pracoviště - čisté prostory, fermentace, oxidace, fyzikální a chemické laboratoře. Součástí projektu byly výdaje na projektovou dokumentaci, stavební rekonstrukci, HW a sítě, přístrojové a technologické vybavení, práva duševního vlastnictví, SW a data, služby poradců a cestovné, mzdy a pojistné 3 zaměstnanců projektu.

 Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2010 5. 10. 2012
Celkové způsobilé výdaje 40 225 331 Kč
Celková požadovaná dotace 22 288 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%