4.2 PT02/246 Polyfunkční laboratoř BIOSTER – Jihomoravský kraj

Předmětem podpořeného projektu byl vznik specializovaného výzkumného pracoviště v oboru zdravotnických prostředků.

Charakteristika žadatele

Společnost BIOSTER, a.s., je tradičním českým výrobcem širokého spektra zdravotnických prostředků od speciálního vojenského obvazového materiálů přes program první pomoci až po unikátní produktovou řadu hemostatik a přípravků pro léčbu akutních a chronických ran. Dlouhodobě spolupracuje s řadou akademických pracovišť a klade velký důraz na vlastní vědecký vývoj a kontinuální inovace produktů. Jako první uvedla na trh moderní krytí na bázi oxidované celulózy z bavlny, pro léčbu akutních a chronických ran. BIOSTER, a.s., rovněž poskytuje na českém a slovenském trhu službu radiační sterilizace.

Popis projektu

Předmětem projektu byl vznik specializovaného pracoviště VaV v oboru zdravotnických prostředků v oblasti šaržovitých oxidačních a fermentačních procesů s koncovkou v čistých prostorách třídy C a A podle platné legislativy. V rámci nově vytvořené VIK budou realizovány VaV činnosti v následujících oblastech, respektive VaV uvažovaných nových produktových řad - nové generace produktů z oxidované celulózy, gelové formy produktů s kyselinou hyaluronovou v kombinaci s oxidovanou celulózou a polysacharidové fólie s imunomodulačními účinky (betaglukán). Cílem projektu bylo připravit nové produktové portfolio a tím rozšířit nabídku společnosti o výrobky nejvyšší úrovně. Uvažované výstupy projektu (nové produkty) budou registrovatelné nejenom v EU, ale i na americkém trhu a umožní společnosti reagovat na stále se zvyšující nároky na zdokumentování celého procesu při registraci výrobků, které je v tomto segmentu trhu nutnou podmínkou umístění produktů na trh. Výsledky projektu přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické stability společnosti a budou mít i významný společenský aspekt (zdravotnické prostředky pro civilní i vojenské využití).

VIK byla vytvořena ve stávajících prostorách společnosti a má podobu polyfunkční laboratoře rozdělené na pracoviště - čisté prostory, fermentace, oxidace, fyzikální a chemické laboratoře. Součástí projektu byly výdaje na proj. dokumentaci, stavební rekonstrukci, HW a sítě, přístrojové a technologické vybavení, práva duševního vlastnictví, SW a data, služby poradců, povinnou publicitu, cestovné, mzdy a pojistné.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 – Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2010 5. 10. 2012
Celkové způsobilé výdaje 40 225 331 Kč
Celková požadovaná dotace 22 288 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%