4.2 PT02/222 Výzkumně vývojové středisko Austin Detonator s.r.o. – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu je investice do výzkumně vývojového střediska Austin Detonator s.r.o.

Robotické zařízení pro výrobu průmyslových rozbušek NELA – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Austin Detonator s.r.o. je tradičním výrobcem inicičních systémů pro průmyslové trhací práce. Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí roznětných systémů pro civilní použití (např. těžební nebo demoliční práce, stavební práce, důlní činnost, vyprošťovací práce atd.).

Disponuje významnou vlastní technologickou a výrobní základnou pro výrobu a rozvoj roznětných systémů, včetně potřebného výzkumného personálu.

Počátek výroby rozbušek se datuje až do roku 1953, kdy byla v tehdejší Zbrojovce Vsetín vyrobena první průmyslová rozbuška a v současné době je AD jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců v oboru roznětných systémů.

Popis projektu

Cílem projektu je investice do výzkumně vývojového střediska Austin Detonator s.r.o. Projekt obsahuje dvě základní části:

1.            Stavební část – zejména adaptace jejich budovy ve stávajícím areálu AD

2.            Investice do laboratorní techniky pro provádění výzkumné činnosti (výpočetní technika, měřící zařízení, laboratorní stroje a zařízení pro experimenty, nábytek apod.) v těchto oblastech:

2.1 Výzkum a vývoj výbušnin bez obsahu těžkých kovů, tzv. „Zelené třaskaviny a pyrotechnické slože“

2.2 Výzkum a vývoj nových rozbušek pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 – Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 11. 2009 1. 8. 2012
Celkové způsobilé výdaje 16 980 000Kč
Celková požadovaná dotace 6 798 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%