4.2 PT02/191 Výstavba výzkumně vývojového centra za účelem vývoje nových veterinárních biopreparátů a léčiv – Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného projektu je založení výzkumně-inovační kapacity umožňující společnosti SEVARON vyvíjet nové vlastní produkty podle aktuálních potřeb živočišné výroby a udržet si tak přední místo na trhu.

Charakteristika žadatele

SEVARON s.r.o. se sídlem v Brně je malá společnost, založená v roce 1997 odbornými pracovníky Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Výzkumného ústavu veterinárního v Brně.

Činnost společnosti spočívala od počátku především ve vývoji veterinárních biopreparátů a v odborném poradenství pro velkochovy prasat. V roce 2002 začala společnost působit rovněž na poli distribuce veterinárních přípravků. Na vývoji diagnostiky úzce spolupracuje s francouzskou společností LSI, významně se podílí na vývoji veterinárních biopreparátů a léčiv pro společnost Bioveta a.s., největšího českého výrobce veterinárních přípravků. Dále rozvíjí spolupráci s mnoha zahraničními partnery (např. Pfizer – Belgie, Krka d.d. – Slovinsko, DuPont – Velká Británie apod.)

Popis projektu

Založení výzkumně-inovační kapacity umožní společnosti SEVARON vyvíjet nové vlastní produkty podle aktuálních potřeb živočišné výroby a udržet si tak přední místo na trhu služeb a dodavatelů v této oblasti a expandovat na zahraniční trhy. Nově založená pobočka SEVARON UA na Ukrajině bude používat výsledky výzkumu a vývoje společnosti SEVARON v zahraničí a bude prostředníkem, který bude předávat požadavky zahraničních chovů společnosti SEVARON. Takto získávané informace budou využity ke zlepšování a inovacím v oddělení výzkumu a vývoje. Na základě těchto skutečností se výrazně zvýší prestiž společnosti SEVARON v zahraničí.

Cílové parametry projektu:

  • získání certifikace GMP (Good Manufacturing Practice) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
  • vybudování laboratorních prostor s vybavením odpovídajícím zamýšleným činnostem
  • vybudování administrativního zázemí pro pracovníky podílející se na organizaci a činnostech projektu

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 – Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 19. 5. 2009 10. 5. 2012
Celkové způsobilé výdaje 9 650 000 Kč
Celková požadovaná dotace 7 387 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%