4.2 PT02/170 Rozšíření vývojového centra firmy BEZNOSKA, s.r.o. - Středočeský kraj

Záměrem realizovaného projektu bylo pořízení nových technologií pro vývojové centrum společnosti BEZNOSKA, s. r. o.

Vývojové centrum firmy BEZNOSKA

Charakteristika žadatele:

Společnost BEZNOSKA, s.r.o. je soukromou českou společností. Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává nástroje a implantáty pro ortopedii, traumatologii a maxilofaciální chirurgii. Má uzavřený výrobní cyklus zahrnující všechny činnosti od vývojové konstrukce po vlastní výrobu a navazující obchodní úsek. Produkce je dodávána do zdravotnických zařízení v tuzemsku, dále pak na Slovensko a do vybraných zemí Asie a Evropy.

Ve firmě jsou pro vývoj vyčleněny samostatné vývojové kapacity, které tvoří vývojová a konstrukční kancelář a vývojová dílna.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo rozšíření vlastního vývojového centra společnosti BEZNOSKA, s.r.o. V rámci projektu byly nakoupeny potřebné technologie pro další vývojové inovace dosud vyráběných implantátů (např. 3D tiskárna, statický a dynamický zkušební stroj, kruhoměr, drsnoměr a jiné). Nakoupené technologie umožnily např. zrychlit výrobu prototypů a zkvalitnit zkoušky materiálů pro nástroje a implantáty ze slitiny titanu, kobaltu a  nerezavějící ocele. Kromě investice do nových strojů a zařízení bylo provedeno také technické zhodnocení staveb.

Vývojové centrum se zabývá vývojem nových typů a prototypů endoprotéz kyčelního kloubu, náhrad ramenního kloubu, modifikacemi totálních náhrad kolenních kloubů atd. Vlastní vývojové centrum umožnilo především zkvalitnění a zrychlení procesu vývoje prototypů a jejich následné uvádění do výroby.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení 7. 10. 2009 Datum ukončení 11. 11. 2011
Celkové způsobilé výdaje 6 293 450 Kč
Celková požadovaná dotace 3 146 725 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%