4.2 PT02/161 II. etapa posílení flexibilního vývojového CNC centra tváření válcovaných materiálů – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu je rozšíření flexibilního vývojového CNC centra tváření válcovaných materiálů, které bylo úspěšně zrealizováno v rámci projektu podpořeného v 1. výzvě programu Potenciál.

Charakteristika žadatele

Společnost VYRTYCH a.s., je jedním z největších výrobců svítidel na českém trhu. Jedná se o rodinnou firmu střední velikosti se sídlem v Březně nedaleko Mladé Boleslavi. VYRTYCH je moderní a dynamická společnost se zcela českým vlastnictvím.

Popis projektu

Předmětem projektu je rozšíření flexibilního vývojového CNC centra tváření válcovaných materiálů, které bylo úspěšně zrealizováno v rámci projektu podpořeného v 1. Výzvě programu Potenciál, o následující periferie:

1) Vývojová flexibilní jednotka sloužící pro modelování řečiště taveniny hermetických spojů těles svítidel z válcovaných materiálů v přímé vazbě na vyvinutý tvar styčných ploch na CNC vývojovém tvářecím centru včetně dílčích periferií

2) Periferie k vývojovému zařízení dělení válcovaných materiálů

3) Vývojová robotizovaná jednotka určená k modelování aplikací vysoce odolných těsnících hmot určených do technických svítidel pro různé typy prostředí  (doly, chem. průmysl, atd.) včetně dílčích periferií

4) Periferie k flexibilnímu vývojovému centru optických systémů v návaznosti na vývoj tváření válcovaných materiálů

5) Flexibilní vývojové CNC centrum optimalizace elektrického propojení jednotlivých elektrických komponentů vyvinutých svítidel pro nebezpečná prostředí včetně dílčích periférií

6) Softwarové a síťové vybavení pro řízení všech vývojových center včetně automatické archivace těchto výsledků vývoje

7) Zařízení pracoviště pro měření oteplení jednotlivých komponentů svítidel mezinárodně akreditované zkušební laboratoře svítidel a fotometrických měření č. 1279, která je součástí naší společnosti, kde bude docházet k testování nově vyvinutých výrobků.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacita pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 18. 5. 2009  17. 5. 2012
Celkové způsobilé výdaje 128 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 64 000 000Kč
Míra podpory dle žádosti 50%