4.2 PT02/108 Výzkumně-vývojová laboratoř pro senzory a integrované senzorové sítě – Jihočeský kraj

Cílem projektu bylo upravit části stávajících prostorů společnosti na moderní laboratoř pro výzkum a vývoj nových výrobků z oblasti senzorové techniky. Projekt byl realizován v Jihočeském kraji.

Budova Tesly Blatná

Charakteristika žadatele

Společnost Tesla Blatná, a.s. byla založena již v roce 1958. Je to firma s více než padesátiletou tradicí ve výrobě elektrických a elektronických součástek pro automobilový průmysl a součástek i elektrických obvodů pro elektroniku. Její význam přesahuje rozsah jihočeského regionu na úroveň celostátní a s exportem 50% celkové výroby má i značný mezinárodní vliv.

Firma se mimo jiné orientuje na progresivní sektor senzorů, integrovaných senzorových modulů a „smart“ mikrosystémů pro inteligentní textilie, jako jsou pracovní oděvy s detekcí životních funkcí pracovníka i monitorováním nebezpečných plynů v atmosféře (například pracovní oděvy hasičů, pracovníků ve výbušném prostředí nebezpečných plynů a par, oděvy sportovců, vybavení inteligentních postelí v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, domovech důchodců, apod.).

Společnost sama zahájila intenzivní výzkum nových technologií a nových výrobků tím, že investovala značné prostředky i úsilí do pořízení nových strojů a zařízení a intenzivně řeší nové technologie výroby s cílem obměnit stávající jednoduché výrobky sofistikovanými.

Popis projektu

Strategický záměr společnosti rozšířit aktivity do oblasti senzorové techniky znamenal nutnost vytvořit nové výzkumné prostory se sníženou prašností („tzv. čisté prostory“) a vybavit je potřebným zařízením.

Cílem projektu, který byl podaný v rámci programu POTENCIÁL, bylo právě upravit části stávajících prostorů společnosti na moderní laboratoř pro výzkum a vývoj nových výrobků z oblasti senzorové techniky. Její vybudování je neodmyslitelnou podmínkou realizace nové technologie.

Rozšíření a zkvalitnění výzkumných a vývojových kapacit podniku přinese prohloubení spolupráce s vysokými školami a AV ČR, vytvoření nových kvalifikovaných míst a zajištění podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů VaV a tím zvýšení její konkurenceschopnosti.

Projekt pro firmu přestavuje významný pokrok v rozšíření výroby o sofistikovanou třídu produktů, jejichž technická úroveň odpovídá současnému stavu techniky ve světovém měřítku. Realizovaný projekt je velmi přínosný pro firmu i pro celý elektrotechnický průmysl České republiky.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2009 31. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje 26 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 9 359 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 36%