4.2 PT02/104 Vývojové pracoviště společnosti MB TOOL s.r.o. – Olomoucký kraj

Výsledkem podpořeného projektu je nově vzniklá výzkumně-vývojová základna, jejíž úlohou bude na základě zkoušek a analýz výsledků testů jednotlivých materiálů navrhnout nejoptimálnější materiál a postup pro výrobu dílů komponovaných do interiéru motorových vozidel.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost MB TOOL s.r.o. byla založena v roce 2002 a od data svého vzniku se zabývala výrobou nástrojů pro produkci plastových a pryžových výlisků. Od roku 2006 se společnost začala zabývat sériovou výrobou a v současnosti dodává cca 90 % své produkce pro automobilový průmysl. Mezi nejvýznamnějšího odběratele s přímými dodávkami patří VW Group – Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav.

Popis projektu

Výstupem projektu je nově vzniklá výzkumně-vývojová základna, jejíž úlohou bude na základě zkoušek a analýz výsledků testů jednotlivých materiálů navrhnout nejoptimálnější materiál a postup pro výrobu dílů komponovaných do interiéru motorových vozidel.

V prostorách základny budou materiály vyvíjeny, testovány a zkoumány tak aby bylo dosaženo nejvyššího možného stupně inovace a kvality také z hlediska vlivu na životní prostředí, energetickou náročnost při výrobě dílů a z hlediska bezpečnosti pro uživatele.

Poznatky získané výzkumně-vývojovou základnou, včetně případných prototypů nových výrobků, budou přeneseny přímo do výroby a následně i do sériové výroby s možností uplatnění poznatků a výsledků plynoucích z výzkumu a vývoje i u dalších výrobců komponent pro automobilový průmysl.

Cílem společnosti je neustále zlepšovat výsledky své produkce a při její výrobě využívat nové, technicky vylepšené a ekologicky šetrné materiály. V důsledku realizace projektu bude umožněn vývoj kvalitnějších komponent s delší životností a vysokou odolností, což povede ke zvýšení spokojenosti konečného zákazníka.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 25. 10. 2008 31. 5. 2010
Celkové způsobilé výdaje 7 100 000 Kč
Celková požadovaná dotace 3 936 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%