4.2 PT02/080 Výstavba inovačního centra pro výzkum a vývoj léčiv – Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu byla výstavba nového inovačního centra pro výzkum a vývoj léčiv.

Charakteristika žadatele

FAVEA, spol. s r.o. byla založena roku 1994 a je ryze českou farmaceutickou společností, která si klade za cíl, pomocí aplikací moderních poznatků z medicíny a farmaceutických technologií, pomáhat lidem v péči o jejich zdraví.

Klíčovou vlastností vyráběných produktů, zvyšující jejich unikátnost, je využití moderních farmaceutických technologií. Pomocí mikro a nanotechnologických postupů jsou měněny fyzikální vlastnosti doplňků stravy či léčiv. Tím je zvyšována jejich účinnost, snižována toxicita a nežádoucí účinky.

Společnost má zkušenosti s exportem zboží a služeb také do zemí Evropy, jako Ruska, Ukrajiny, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Francie.

Popis projektu

Obsahem projektu je výstavba nového inovačního centra pro výzkum a vývoj léčiv, které bude sousedit a navazovat na stávající budovy společnosti Favea, ve kterých je provozována stávající výroba. Cílem projektu je rozšíření výzkumných kapacit společnosti a s nimi spojené zvýšení četnosti a objemu realizace výzkumu a vývoje léčiv.

Společnost dlouhodobě usiluje o výzkum a vývoj vlastních léčiv. Výstavba inovačního centra vybaveného podle striktních farmaceutických požadavků umožní společnosti věnovat mnohem větší pozornost průmyslovému výzkumu a vývoji těchto látek. Na základě současného stavu poznatků a odborného zázemí společnosti se společnost zaměřuje na imunologický výzkum a vývoj s koncentrací na mikrobiologické vakcíny. Jedná se o výzkum a vývoj farmaceutických prostředků využitelných k prevenci i léčbě infekcí. Výzkum a vývoj těchto látek vyžaduje zcela jiné technologie, než kterými v současnosti společnost oplývá.  Nároky na vybavení a bezpečnost provozu laboratoří jsou velmi specifické a tudíž je výstavba nových kapacit a dodávka specifického vybavení pro realizaci projektu zcela nezbytná.

Kromě fáze výstavby a vybavení VaV centra budou hrát důležitou úlohu také odborní pracovníci. Do projektu vstoupí společně s řešením prvních dodávek VaV zařízení. Tito odborníci budou zajišťovat ověřování funkčnosti zařízení (u výrobce, při přejímce a po instalaci v nových prostorách), budou se zaškolovat v práci se zařízeními a budou napomáhat zavádění systému jakosti do provozu. Testovací, ověřovací a zaváděcí aktivity budou trvat 12 měsíců. 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 29. 7. 2008 8. 7. 2011
Celkové způsobilé výdaje 65 848 000 Kč
Celková požadovaná dotace 32 923 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%