4.2 PT02/073 Významné rozšíření výzkumně-vývojových kapacit společnosti AQUACOMP HARD – kraj Vysočina

Podpořený projekt je zaměřený na rozšíření výzkumných a inovačních kapacit společnosti, a to jak výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících prostor, tak i nákupem nového vybavení. Realizace projektu by měla zvýšit konkurenceschopnost společnosti na relevantním trhu.

Místo realizace projektu

Charakteristika žadatele

Společnost AQUACOMP HARD s.r.o. byla založena v roce 1992, sídlí v Ledči nad Sázavou. Od svého počátku se zabývá komplexním řešením úkolů v oblasti povrchových úprav. V rámci ucelených dodávek jde o galvanické procesy, výrobní linky nebo kusová zařízení pro přípravu povrchu, kataforetická zařízení na nanášení barvy a zařízení na řadu dalších procesů, podniká v oblasti likvidace a úprav průmyslových odpadních vod. Samostatnou oblastí jsou pak rekonstrukce a modernizace stávajících provozů, zvýšení jejich výkonnosti, efektivity a respektování ochrany životního prostředí. Spektrum poskytovaných služeb bylo dále rozšířeno o dodávky v oboru lakoven a hutních úpravárenských zařízení. Významnou část zákazníků firmy pak tvoří výrobci nebo dodavatelé automobilového průmyslu. –

Popis projektu

Společnost AQUACOMP HARD klade vysoký důraz na neustálou inovaci výrobků a výrobkových řad a přípravu řešení dle požadavků jednotlivých zákazníků. Vlastní vývoj nových technologií dovoluje výrobu technologických zařízení odpovídající různým specifikům provozů zákazníků. Nový vývoj technologických procesů však v praxi znamená stále vyšší nároky na prostorovou kapacitu a technologické vybavení vývojového oddělení. Testování a ověřování nových metod vedlo ke kolizím s běžným výrobním provozem. Projekt je proto zaměřený na významné rozšíření výzkumných a inovačních kapacit společnosti, a to jak výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících prostor, tak nákupem nového vybavení.

Realizace projektu by měla zvýšit konkurenceschopnost společnosti na relevantním trhu, a to zejména díky:

  • centralizaci vývojových aktivit do dvou dostatečně dimenzovaných specializovaných středisek
  • nákupu moderního technologického vybavení určeného pouze pro VaV aktivity
  • orientaci na růst produkce z high-tech sektorů
  • možnost realizace vyššího počtu výzkumných projektů
  • zkrácení termínů nutných pro jejich řešení a
  • udržení vysokého tempa inovací produktů a poskytovaných služeb.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 1.8.2008 31.1.2011
Celkové způsobilé výdaje 34 840 000 Kč
Celková požadovaná dotace 17 420 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%