4.2 PT02/052 Generativní technologie ve vývoji prototypů – Zlínský kraj

Podpořený projekt se zabývá zrychlením a zefektivněním vývoje plně funkčních prototypů pro letecký, automobilový a všeobecný průmysl.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost Evektor byla založena v roce 1991 a již od roku 1992 působí v oblasti vývoje a konstrukce letadel. V druhé polovině 90. let spolupracovala se společností Aero Vodochody na vývoji malého dopravního letounu Aero Ae 270 Ibis, kde se podílela na konstrukci draku letounu včetně jeho systémů. V současné době vyvíjí vlastní letouny EV-55 Outback a VUT100 Cobra.

Činnost společnosti Evektor se nezaměřuje pouze na aktivity v leteckém průmyslu, ale stále ve větší míře převládá spolupráce s významnými evropskými automobilkami (Volkswagen Group, a jiné) a s dalšími společnostmi z oblasti strojírenského a spotřebního průmyslu. Od roku 1994 Evektor úspěšně spolupracujeme s německou firmou Andreas STIHL, přičemž tato spolupráce je jedním ze tří hlavních pilířů podnikání společnosti.  

Popis projektu

Projekt se zabývá zrychlením a zefektivněním vývoje plně funkčních prototypů pro letecký, automobilový a všeobecný průmysl.

Cílem je vybudování komplexního pracoviště určeného pro rychlý a efektivní vývoj prototypů s kompletním zajištěním vývoje součástí od návrhu po plně funkční výrobek. Nově vznikající pracoviště doplňuje vývojový cyklus produktu o efektivní fázi ověření funkce či designu výrobku odbouráním zdlouhavých postupů konvenčních metod a jejich nahrazení flexibilním postupem využívajícím generativní technologie. Tím je v konečném důsledku dosaženo zkrácení času potřebného k uvedení produktu na trh při dodržení vysokých nároků na kvalitu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 9. 9. 2008 30. 6. 2011
Celkové způsobilé výdaje 22 094 882 Kč
Celková požadovaná dotace    8 837 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%