4.2 PT01/083 Výzkumné a vývojové centrum pro lékařské nanobiotechnologie – Pardubický kraj

Cílem podpořeného projektu bylo rozšíření výzkumného a vývojového centra pro lékařské nanobiotechnologie.

Charakteristika žadatele

Projekt realizovala společnost CPN, založená v roce 1997. Centrum jejích aktivit tvoří produkce aktivních substancí s využitím v kosmetice a výživě. Kromě toho se ve vlastních laboratořích věnuje výzkumu a vývoji. Je součástí holdingu Contipro Group a.s., která sídlí v Dolní Dobrouči v podhůří Orlických hor. Díky tomu, že se firmě podařilo vybudovat vlastní distribuční síť pro všechny své produkty (aktivní látky i farmaceutické výrobky), může exportovat 99 % celkové produkce, a to do 40 zemí na všech kontinentech. V současnosti ovládá 60 % evropského a 30 % světového trhu s hyaluronanem. Téměř od začátku své existence Contipro systematicky buduje zázemí pro výzkum a vývoj. První laboratoře zřídila společnost již v roce 1991 a dnes je téměř polovina lidí, kteří pro holding pracují, složena z vědeckých pracovníků, výzkumníků a vývojářů.

Popis projektu

Celá řada aktuálních problémů v medicíně je řešitelná za pomoci nano- a mikrosystémů aplikovaných v regenerativní medicíně, nosičích pro cílenou distribuci léků a v přípravcích pro tkáňové inženýrství a pro krytí ran. Tento moderní trend rozvoje medicíny na úrovni aplikovaného výzkumu a vývoje jako jediný subjekt v České republice zachytila a dále rozvíjí společnost CPN spol. s r.o. Vzhledem k potřebám zajistit pokračování výzkumu a vývoje na špičkové úrovni, je třeba základnu CPN dále rozvíjet a posilovat. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit a dobudovat Výzkumné a vývojové centrum pro lékařské nanobiotechnologie. Centrum je nyní součástí výzkumné a vývojové základny společnosti CPN spol. s r.o. To mu umožňuje napojit se na již existující výzkumnou a vývojovou infrastrukturu využívanou CPN, a tím mimo jiné plynulý rozběh výzkumných a vývojových aktivit. Kromě toho má možnost využívat již vybudovaná, specializovaná pracoviště v CPN jako např. laboratoř elektronové mikroskopie, funkční informační středisko, pracující s informačními databázemi z celého světa a provádějící pravidelná marketingová šetření či registrační oddělení, nutné pro přípravu a provedení registrací farmaceutických produktů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 3. 2008 31. 8. 2010
Celkové způsobilé výdaje

117 000 000

Celková požadovaná dotace 58 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%