4.2 PT01/018 Vývojové centrum Duratec – Plzeňský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vystavění nového vývojového centra společnosti a pořízení vyspělé technologie.

Charakteristika žadatele

Firma Duratec s.r.o. se zabývá výrobou speciálních závodních rámů jízdních kol a působí na českém trhu, trhu EU, USA a Austrálie. Dlouhodobá strategie firmy určuje směr a priority. Mezi klíčové priority patří inovace a individuální přístup ke každému zakázce. Zákazník nekupuje běžný produkt, ale jedinečný výrobek, který má individuální parametry (geometrie, design, volba materiálu a komponent). Finální produkt je výsledkem 15-ti let tradice a individuálního vývoje. Firma poskytuje trhu produkt inovativního charakteru, s vysokou kvalitou, která je dosahována ruční českou prací. Jedinečnost v přístupu péče o zákazníka dlouhodobě upevňuje pozici firmy na globálních trzích a zvyšuje konkurenceschopnost.

Popis projektu

Díky projektu "Vývojové centrum Duratec" bylo vystavěno nové vývojové centrum společnosti a pořízeny nejvyspělejší technologie.

Kladnému hodnocení ze strany EU předcházela unikátnost samotného projektu a vysoce stavěná skutečnost, že Duratec jako výrobce v oblasti cyklistiky doposud nepřesunul vývoj ani výrobu mimo Českou republiku. Takto nastavená strategie společnosti Duratec poskytuje mnoho konkurenčních výhod. Jednou z nich je nově vyvinutá technologie AFCF pro zpracování vysokomodulárních uhlíkových vláken. Cílem projektu a vývojového oddělení Duratec bylo vyvíjet nové výrobní procesy a technologie, které budou i nadále posouvat celosvětové hranice technických možností jízdních kol, a to jak u karbonových, tak i hliníkových rámů. K cílům prioritním pak náleží vývoj celokarbonových rámů vyrobených z jednosměrného uhlíkového vlákna.

Uvědomujeme si, že v oboru, jakým je výroba rámů a montáž jízdních kol, jsou na nás kladeny ze strany zákazníků a výrobců komponent vysoké požadavky na neustálý vývoj produktů a inovace nejvyššího stupně, a to jak po stránce konstrukční, materiálové, tak i designové. Splňovat veškeré nároky trhu je časově a technicky velmi náročné. Projektem získané finanční prostředky nám umožňují na tyto požadavky trhu reflektovat, pružně reagovat a přicházet se stále novými myšlenkami a produkty. Za tímto účelem vyvinutá moderní technologie slouží k ověřování nově navrhovaných výrobních postupů a procesů.

Projekt byl úspěšně ukončen v říjnu 2010.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 – Kapacita pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2008 31. 10. 2010
Celkové způsobilé výdaje 9 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 5 258 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 56%