4.2 PT01/004 Flexibilní vývojové CNC tváření centrum válcovaných materiálů, modelující a simulující optimální technologické inovační postupy v přímé vazbě na zadaný vyvíjený model ve 3D – Středočeský kraj

V rámci realizace podpořeného projektu byla vytvořena vývojová technologická jednotka, díky které došlo k zefektivnění a urychlení procesu tvorby tvářecích technologií.

Charakteristika žadatele

Společnost VYRTYCH a.s. je jedním z největších výrobců svítidel na českém trhu. Společnost je situována nedaleko Mladé Boleslavi. Předností firmy VYRTYCH a.s. je její silné výzkumně-vývojové zázemí, nový moderní výrobní závod se širokým portfoliem technologií, akreditovaná zkušební laboratoř svítidel a fotometrických měření, odborný personál. Dále se může pochlubit úzkou a trvalou spoluprací s předními výzkumně vývojovými pracovišti v rámci ČR a vysokými školami.

Popis projektu

Společnost VYRTYCH a.s. disponuje v rámci své pevné organizační struktury stabilizovaným, zkušeným týmem sedmi vývojových pracovníků. Celý útvar technického úseku a vývoje modeluje nově vyvíjené výrobky ve 3D. Po zpracování 3D modelu na PC následoval složitý proces tvorby rozvinutého tvaru výrobku (v případě tvarování plechů a válcování materiálů). Rozvinutý tvar bylo nutno mnohokráte měnit ve vazbě na technologii následného tváření. Cílem výše uvedeného projektu tedy bylo vytvořit vývojovou technologickou jednotku, která vychází ze 3D modelu jako základního zadání a která dokáže namodelovat tvorbu ohybů a tváření v přímém vztahu k následnému předání výsledku do nulté série.

Tímto doplněním vývojového řetězce společnosti došlo k maximálnímu zefektivnění a zrychlení práce celého týmu vývojových pracovníků a následně celé společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 – Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2007 28. 2. 2009
Celkové způsobilé výdaje 37 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 18 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%