4.2 PT 03/206 Vývojové a zkušební centrum Saar Gummi Czech - Královéhradecký kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl vybudování Vývojového a zkušebního centra.

Saar Gummi Czech

Charakteristika žadatele

Firma Saar Gummi Czech, s.r.o. vznikla v roce 1999 jako dceřiná společnost německé společnosti Saar Gummi GmbH a sídlí v blízkosti Červeného Kostelce. Společnost patří do skupiny jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců pryžových těsnících systémů pro utěsnění karosérií automobilů, která je globálním dodavatelem pro většinu automobilek. V závodech firmy se vyrábějí nejrůznější těsnění, jako jsou např. těsnění dveří, kapoty, motorového prostoru, kufru, vedení skel a další. Společnost ročně vyrobí těsnění dveří pro cca 3 miliony aut, tedy pro zhruba každé páté vozidlo vyrobené v Evropě.

Nejdůležitějšími zákazníky skupiny jsou firmy BMW, DAIMLER a VOLKSWAGEN se svými sesterskými firmami ŠKODA, AUDI, SEAT a PORSCHE.

Popis projektu

Před uskutečněním projektu realizovala společnostSaar Gummi Czech, s.r.o. výzkum a vývoj pouze v omezené míře. Výrazně větší podíl inovací se odehrával centrálně v německé firmě Saar Gummi GmbH. Česká dceřiná společnost tak vystupovala pouze jako výrobní subjekt spoléhající se na výsledky výzkumu a vývoje partnerské firmy v Německu.

Cílem projektu bylo rozšíření kapacity firmy pro plnohodnotnou realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vybudování nového vývojově-zkušebního centra s veškerým vybavením pro realizaci výzkumně-vývojových aktivit od počáteční formulace vývojového úkolu až po finální testování prototypů. Vývoj těsnících systémů je prováděn v konstrukčních systémech Catia a Autocad. Poté následují zkoušky nástrojů a vývoj profilů, které probíhají na zkušebně-vývojových strojích. Zde je posuzována kvalita a následná zpětná vazba je použita pro další optimalizaci při vývoji.

Projekt umožnil společnosti vyvíjet nové výrobky a zároveň vedl ke zlepšení procesů jak ve vlastním výzkumu a vývoji, tak v následné výrobní fázi. Prostřednictvím realizace projektu se Saar Gummi Czech, s.r.o. stal nositelem inovativních trendů v rámci těsnících systémů a nabízí vývojový servis svým zákazníkům.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 7. 2011 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 90 049 000 Kč
Celková požadovaná dotace 36 019 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%