4.2 PT 03/010 Vybudování výzkumného centra pro vývoj protiteroristických bezpečnostních systémů – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo vytvoření bezpečnostního systému protiteroristické ochrany.

Charakteristika žadatele

Žadatelem projektu byla firma COMINFO, a. s. sídlící ve Zlíně. Společnost byla založena v roce 1995 a po dobu své existence se specializuje na vývoj elektronických a mechanických komponent a vlastního softwarového řešení.

Společnost se řadí k předním představitelům nejen českého a slovenského trhu IT technologií v oblastech, jež jsou založené na využití bezkontaktních čipových karet. Jedná se také o významného světového výrobce turniketových systémů, motorových branek a mechanických zábran.

COMINFO, a. s. je dodavatelem vstupenkových systémů pro aquaparky, fitness centra či fotbalové a hokejové stadiony. Dále vyrábí komponenty pro jednotlivé systémy, jako jsou čipové šatní zámky, sběrače karet, identifikační terminály pro čtení čárových kódů a bezkontaktních čipových karet aj.

Firma je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2008, certifikátu jakosti ISO 14001:2005, certifikátu NBÚ na úroveň „Tajné pro systém kontroly vstupu“, držitelem certifikátu TÜV pro turnikety a certifikátu SAP HR PDC Interface.

Popis projektu

Cílem projektu bylo vytvoření vývojového pracoviště pro výzkum a vývoj bezpečnostních konstrukcí, konkrétně  automatických turniketů, branek, dveří a zábran. Pracoviště bylo dále využito pro vývoj zcela nového typu magnetického pohonu, bezpečnostního identifikačního vizuálního 3D systému na bázi snímaného obrazu a systému identifikace osob a materiálu na bázi UHF techniky.

Nově vybudované výzkumné centrum si kladlo za cíl vytvořit ucelený bezpečnostní systém protiteroristické ochrany (aktivní a pasivní bezpečnostní prvky) s možností rozšíření portfolia produktů společnosti.

Díky realizaci projektu došlo mj. k navýšení technické úrovně stávajících produktů společnosti  COMINFO, a. s. a k rozšíření portfolia výrobků firmy. Byla také vytvořena nová pracovní místa v oblasti vědy a výzkumu. Další přínos uskutečnění projektu spočíval v rekonstrukci nemovitosti typu "Brownfield", která je ve vlastnictví žadatele.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 25. 3. 2010 28. 2. 2013
Celkové způsobilé výdaje 61 396 000
Celková požadovaná dotace 30 696 000
Míra podpory dle žádosti 50%