4.1 INP02/023 Dětská hračka – průmyslový vzor – kraj Vysočina

Na základě realizovaného projektu byl firmou Miroslav Kotík-EFKO zapsán průmyslový vzor herního setu s postavičkami Igráčka u úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Igráček

Charakteristika žadatele

Firma „Miroslav Kotík-EFKO“ založená majitelem společnosti Miroslavem Kotíkem v květnu roku 1993 začala působit na českém trhu hraček jako distribuční velkoobchod. Postupně do nabídek zboží byly zařazeny položky mnoha významných dovozců hraček, větších i menších. Od počátku byl kladen důraz na široké zastoupení českých výrobců hraček. Firma se postupně transformovala do právnické společnosti a dnes je jejím hlavním oborem vlastní výroba her, hraček a kartonáže. V roce 2010 znovuzavedla na trh oblíbenou hračku IGRÁČEK.

Popis projektu

Firma si v rámci inovace a konkurenceschopnosti svých produktů nechala zapsat průmyslový vzor herního setu s postavičkami Igráčka u úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.  

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Datum zahájení  Datum ukončení 3. 7. 2009 1. 12. 2009
Celkové způsobilé výdaje 61 000 Kč
Celková požadovaná dotace 27 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 45%