4.1 INP01/016 Pojezdové ústrojí zejména samojízdného žacího stroje – kraj Vysočina

Předmětem podpořeného projektu byla žádost o mezinárodní ochranu na rádiem dálkově řízenou svahovou sekačku, která je určena pro údržbu členitého a nepřístupného terénu do sklonu 40 stupňů.

žací stroj

Charakteristika žadatele

Společnost Dvořák-svahové sekačky, s.r.o. byla založena v roce 2004 jako strojní divize širšího konsorcia společnosti Dvořák. Dominantním produktem firmy je patentem chráněný výrobek - rádiem řízená svahová sekačka Spider ILD 01. Díky revolučnímu řešení tohoto výrobku zaujímá na trhu komunální techniky zcela specifické postavení.  Firma DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. disponuje díky vysokému inovačnímu potenciálu řadou přiznaných patentů v různých strojních odvětvích.  

Popis projektu

Předmětem projektu byla žádost o mezinárodní ochranu na rádiem dálkově řízenou svahovou sekačku, která je určena pro údržbu členitého a nepřístupného terénu do sklonu 40 stupňů. Zároveň je však velmi dobře použitelná na sečení rovných ploch. Sekačka je konstruována tak, aby si poradila s náletovými dřevinami, ruderálním porostem a dlouhodobě nesečenou trávou, ale i s úpravou parkových ploch, kde je vyžadována vysoká kvalita zástřihu.

Sekačka je vynikající zvláště při sekání svahů kolem komunikací, při údržbě vojenských a armádních prostor (hangáry, muniční sklady), zemědělských a sadařských ploch, zatravněných skládek, elektráren, elektrických rozvoden, letišť, horských hotelů, při údržbě sjezdovek a parků.

Zařízení podle tohoto vynálezu žadatel již vyrábí jako součást rádiem řízených svahových sekaček značky SPIDER, má již vydán český patent a usiluje o mezinárodní ochranu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Datum zahájení  Datum ukončení 16. 6. 2008 18. 5. 2010
Celkové způsobilé výdaje 2 200 000 Kč
Celková požadovaná dotace    990 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 45%