4.1 IN04/881 Výroba mechanismů pro vesmírné lodě - kraj Jihomoravský

Cílem projektu bylo zavedení výroby inovovaného produktu – mechanismu pro rozvinutí solárních panelů satelitů a vesmírných lodí.

4.1 IN04/881 Výroba mechanismů pro vesmírné lodě

Charakteristika žadatele:

Společnost Frentech Aerospace s.r.o. je ryze českou společností a zaujímá vedoucí postavení v oboru přesné techniky zejména pro letecký a vesmírný průmysl v ČR.

Společnost má dlouhodobou vizi být špičkovou výzkumně-vývojovou a výrobní společností se specifickým zaměřením na high-tech obory jako jsou letecký a vesmírný průmysl (aerospace). Frentech Aerospace s.r.o. se tak soustřeďuje na problematiku vývoje produktů, vývoje technologických procesů, ověření výroby a testování v oblasti vysoce přesné mechaniky a dále poskytuje projektové a inženýrské služby.

Frentech Aerospace s.r.o. je exportérem především do zemí EU, USA a ASIE.

Popis projektu:

V rámci realizace projektu došlo k inovaci produktu a inovaci procesu.

Inovace produktu spočívala v zahájení výroby nového unikátního produktu, tzv. Solar Panel Mechanism, který je výsledkem společného výzkumu a vývoje se společností Thales Alenia Space z Francie. „Solar Panel Mechanism“ je mechanické zařízení, které je nedílnou součástí satelitů a vesmírných lodí. Tento mechanismus zabezpečuje rozvinutí solárních panelů satelitů a vesmírných lodí na orbitální dráze. Pro každé vesmírné plavidlo je bezchybná funkce těchto mechanismů životně důležitá.

Projekt představoval zavedení výroby inovovaných mechanismů pro rozevření solárních panelů satelitů na oběžné dráze, tj. klíčových zařízení pro zabezpečení elektrického napájení umělých družic. Inovace spočívala ve změně základních nosných prvků mechanismu, čímž se dosáhlo zpřesnění úhlu rozevření. Je tak možné přesné nasměrování všech panelů směrem ke Slunci.

K zahájení výroby nového produktu bylo nutné pořídit nová technologická zařízení. Jednalo se např. o termální testovací komoru, čistící linku, vakuový tester a další. Dále došlo k vybudování čistého prostoru (Clean Room) a dusíkovéhohospodářství pro kapalný dusík.

Inovovaný produkt „Solar Panel Mechanism“ je používán při kompletaci (finální montáži) satelitů a vesmírných lodí, které solární panely ke svému provozu ve vesmíru nezbytně potřebují.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení 1.1.2012 Datum ukončení 17. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 13 917 918 Kč
Celková požadovaná dotace 6 958 959 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%